Preklic epidemije Covid-19

2 junija, 20202min387

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je 30. maja 2020 preklical razglašeno epidemijo COVID-19 v Sloveniji.

S 1. 6. 2020 se, ob koncu epidemije nalezljive bolezni COVID-19, prekliče veljavnost in uporaba naslednjih odredb poveljnika CZ Medvode, izdanih v obdobju od 12. 3. 2020 do 29. 5. 2020:

 • Odredba o aktiviranju sil za zaščito, reševanje in pomoč Občine Medvode, št. 846- 0004/2020-66, z dne 13. 3. 2020;
 • Odredba o aktiviranju Javnega zavoda Sotočje, št. 846-0004/2020-61, z dne 13. 3. 2020;
 • Odredba o aktiviranju Vrtca Medvode, št. 846-0004/2020-26, z dne 13. 3. 2020;
 • Odredba o zaprtju igrišč, št. 846-4/2020-24, z dne 14.3.2020;
 • Odredba o interventnem raznosu letakov CZ Medvode, št. 846-4/2020-20, z dne 16.3.2020;
 • Odredba o številčni omejitvi strank, št. 846-0004/2020-24, z dne 17.3.2020;
 • Povelje št. 3/20 – način delovanja knjižnice, št. 846-0004/2020-40, z dne 9.4.2020;
 • Povelje št. 4/20 – način delovanja pripadnikov CZ Medvode, št. 846-0004/2020-41, z dne 17.4.2020.
 • Center interventne oskrbe občine Medvode je v času med 16. 3. in 6. 5. 2020 s pomočjo prostovoljcev zagotovil 144 nakupov v trgovinah in lekarnah za starejše občane in ranljive skupine.
 • V mesecu marcu in aprilu je Vrtec Medvode pripravil 918 kosil za ranljive skupine občanov in pripadnike sil zaščite in reševanja. V maju je OŠ Preska pripravila in dostavila še 51 kosil.
 • S pomočjo donatorjev smo dobavili 25 računalnikov družinam, ki niso imele pogojev za izvajanje pouka na daljavo.
 • Še naprej upoštevajte preventivne ukrepe, ki jih predlaga Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ, saj je bolezen v Sloveniji še vedno prisotna.

#ostanitezdravi


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Letošnje poletje je za naravo in živali zelo neprijazno. Visoke temperature in pomanjkanje vode močno vplivajo na življenjske razmere, tako domačih kot divjih živali, zato je pomembno, da pomislimo tudi nanje. Kdo bi bil najbolj primeren sogovornik na to temo kot naša letošnja prejemnica plakete Jakoba Aljaža, Mojca Furlan, s katero smo se odpravili do […]