Volilna Pravila

2 novembra, 20204min676

1. SPREMLJANJE ZBOROVANJ STRANK

Naša TV bo spremljala večino zborovanj vseh strank, vendar tako, da se bo udeležila enakega števila zborovanj vsake stranke, predvidoma bomo v mesecu dni obiskali po dva do tri zborovanja neke stranke. Poročila s teh zborovanj bodo kratka, v reporterskem slogu, brez komentarja novinarja, le nizanje dejstev in izjav podanih na zborovanju. Če bo na zasedanju viden državni predstavnik stranke bomo z njim naredili kratek intervju. Dolžina reportaže je omejena na 90 sekund, v primeru intervjuja na 120 sekund, medtem ko bo daljše reportaže osebno odobrila odgovorna urednica.

2. SAMOPREDSTAVITVE

Politične stranke se bodo lahko predstavile tudi s plačanim prispevkom, dolžine do 8 minut, z našim voditeljem ali brez, po scenariju in z vprašanji, ki jih posreduje naročnik.

Cena za 1 minuto take predstavitve, ki vključuje izdelavo in enkratno predvajanje, je okvirno 100 €. Cena lahko odstopa zaradi pogojev snemanja, potrebno tehniko in ekipo oziroma želja naročnika. Za enostavnejšo predstavitev, posneto v našem studiu, je cena minute lahko tudi bistveno nižja, vendar ne nižja od 60 €.

Vsakokratno predvajanje že posnete predstavitve znaša 30 € / min.
Politične stranke se lahko predstavijo tudi na naših videostraneh. Cena enomesečnega predstavljanja na videostrani znaša 120 €.

TV Medvode ne odgovarja za vsebino predstavitev. V njih ni dovoljeno polemizirati z izjavami drugih kandidatov ali kandidatk političnih strank oziroma list kandidatov. Prav tako ne smejo vsebovati sovražnega govora ali kakršnega koli drugačnega sporočanja, podpihovanja ali napeljevanja volivk in volivcev proti temeljnim vrednotam demokratične družbe ter proti stebrom suverenosti Republike Slovenije.

3. VOLILNI SPOTI

Naša TV bo izdelovala predvolilne spote za vse politične stranke, ki bodo to želeli. Glede na izkušnje iz preteklih volitev predlagamo, da svojo željo po izdelavi takih spotov sporočite čim hitreje, ker je potrebno za izdelavo kar nekaj korakov – od osnovne ideje do izdelave scenarija, snemanja in montaže. Izdelava enominutnega spota in enotedensko brezplačno predvajanje po programski shemi znaša okvirno 400 € (odvisno od zahtevnosti spota).

Opozarjamo vas, da navedena cena za izdelavo spota velja do 15 dni pred volitvami, saj bo kasneje višja za 50 %.

Nadaljnje objavljanje pri nas izdelanega spota ali zgolj predvajanje drugje izdelanega spota znaša 30 € (za spot dolžine do minute). Za eno objavo štejemo predvajanje pred in po oddaji, pri informativni oddaji pa tudi predvajanje pred in po petkovi in nedeljski ponovitvi oddaje (skupaj šest predvajanja).

Spote bomo predvajali v EPP blokih pred in po vseh oddajah.

Črpanje slikovnega in zvočnega materiala iz arhiva TV Medvode za politično propagando ni dovoljeno

4. PLAČEVANJE

Za vsako naročilo bomo z naročnikom podpisali pogodbo o propagandnem sodelovanju.
Plačevanje: 100 % avans pred pričetkom objavljanja.

5. SPOŠTOVANJE NOVINARSKE ETIKE

TV Medvode zagotavlja spoštovanje novinarske etike, kar smo dokazali že v svojem spremljanju volitev vse od leta 1991.

6. PRITOŽBE

Pritožbo na izvajanje teh pravil lahko vložijo interesenti ali njihovi zakoniti predstavniki, novinarji in gledalci. Pritožba se naslovi v pisni obliki na odgovorno urednico informativnega programa. Odgovorna urednica mora na pritožbe pisno odgovoriti najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu pritožbe.

Kontaktni elektronski naslov v času volilne kampanje: info@tv-m.si

Kontaktna telefonska številka v času volilne kampanje: 031 753 150 in 041 753 150

Silvana Knok,  odgovorna urednica
Iztok Pipan, direktor

 


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Letošnje poletje je za naravo in živali zelo neprijazno. Visoke temperature in pomanjkanje vode močno vplivajo na življenjske razmere, tako domačih kot divjih živali, zato je pomembno, da pomislimo tudi nanje. Kdo bi bil najbolj primeren sogovornik na to temo kot naša letošnja prejemnica plakete Jakoba Aljaža, Mojca Furlan, s katero smo se odpravili do […]