Kako deluje zimska služba

25 januarja, 20212min534

Podjetje HNG iz Mengša, kar je kratica za hidrotehnik in nizke ter komunalne gradnje nikakor ni novinec na naših cestah, saj je bil pred tem glavni podizvajalec koncesionarja Gorenjske gradbene družbe in zadolžen – ne le za izvajanje zimske službe v ravninskem delu naše občine, ampak tudi za pometanje cest po zimski sezoni. Z HNG jem se je na naše ceste vrnilo tudi potjetje Avtoprevozništvo Trampus Katarina Ogris – torej domače podjetje z izkušnjami na medvoških cest iz preteklosti. Res pa je, da lanskoletna sezona za zimske službe, zavoljo skorajda nič snega, ni bila ravno referenčna. V Občini Medvode je kategoriziranih več kot 210 kilometrov cest, od tega približno 140 kilometrov asfaltnih in 70 kilometrov makadamskih. Zimsko službo na cestah, ki so v gradnji, pa mora zagotoviti izvajalec na gradbišču. Občina je po novem razdeljena na deset krajevnih območij in za vsako je določeno, s kakšno mehanizacijo se mora izvajalec zimske službe podati na teren, za tri krajevna območja Naših Polhograjcev pa velja, da se mora s pluženjem začeti, ko je 7 centimetrov snega. Pogoj za pričetek pluženja je sicer, da je na cesti 10 cm snega. Po zakonu pa morajo biti splužene v 24 urah od začetka sneženja, pločniki pa v 48 urah, razen kadar je potrebno sneg odvažati. In na koga se obrniti, če temu ni tako: pomagal nam bo avtomatski odzivnik podjetja HNG, ki pa po zagotovilu je odzivna.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Vsi nagovori župana Občine Medvode Nejca Smoleta v letošnjem letu so namenjeni razmisleku o tem, kaj nas povezuje v skupnost. Tako je bilo tudi na slavnostni seji in še prej ob dnevu državnost. Na podlagi desetletja in pol vsakodnevnega spremljanja dela v skupnosti meni, da skupnosti ne dela denar in da ni rečeno, da je […]