Barkin atelje: Poziv k sodelovanju

29 januarja, 20215min333

Partnerji projekta “Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi” smo v novo leto vstopili s pripravo novega umetniškega programa, ki se bo izvajal v ateljeju Društva Barka v Zbiljah.

V prvem kvartalu leta 2021 bomo razvijali dvoletni program edinstvenega ateljeja, ki bo vključeval art terapijo/umetniške delavnice in prostočasne dejavnosti, načrtovane na način, ki bo spodbujal zdravo in kakovostno življenje, medgeneracijsko sodelovanje in aktivno staranje. Aktivnosti bodo namenjene različnim ranljivim skupinam (odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, šoloobvezni otroci s čustveno vedenjskimi motnjami in starostniki) ter širši javnosti.

Od januarja do marca 2021 bo izvajalec art terapije skupaj s partnerji projekta razvil dvoletni program ateljeja. V procesu razvoja programa se bomo posvetovali tudi z relevantnimi umetniki, drugimi izvajalci art terapije ter mednarodnimi strokovnjaki na tem področju.

V primeru, da imate predloge, ki se nanašajo na:

  • izvajanje art terapije za ranljive skupine,
  • prostočasne umetniške aktivnosti za splošno javnost ali konkretno ciljno skupino,
  • željo za prostovoljno vključevanje v aktivnosti ateljeja,
  • potrebo po prostoru za izvajanje kreativne aktivnosti,

le-to sporočite vodji projekta: ivana.petkukeska@gmail.com

Začetek izvajanja aktivnosti v ateljeju je načrtovan v maju 2021. V primeru, da bodo takrat še vedno veljali protikoronski ukrepi, ki bodo onemogočali izvajanje projekta, bodo aktivnosti v ateljeju prestavljene.

Vedno smo veseli sodelovanja!

ZANIMIVOST: Barkin atelje je prvi tak atelje v Sloveniji, ki bo deloval podobno kot Atelier de la Tour v Avstriji, kateri že od leta 1983 omogoča osebam z motno v duševnem razvoju samostojno umetniško ustvarjanje in predstavljanje svojih del javnosti. Naš program bo šel še korak dlje, saj bomo vključevali več različnih ranljivih in starostnih skupin ter širšo javnost.

Priprava programa ateljeja je aktivnost v okviru projekta “Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi”, ki ga Društvo Barka izvaja v sodelovanju s partnerji DEOS Center starejših Medvode, Vzgojno – izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik, Občina Medvode in Kabelska televizija Medvode.  

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja  ali na spletni strani Evropske komisije.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Do 22. septembra si lahko v medvoški knjižnici ogledate razstavo z pomenljivim naslovom »Le vprašaj, pa ti povem« Invalidskega društva Kengurujček Slovenije. To je le ena od priložnosti, s katero je društvo s sedežem v naši občini obeležilo letošnji jubilej. Društvo so pred dvajsetimi leti namreč ustanovili starši otrok s prirojenimi in pridobljenimi okvarami celotnega […]