Čisto zate

11 marca, 20211min130

Kako daleč smo z deli v projektu Čisto zate in Sočasna gradnja na območju naše občine. Naša občina je neposredno vključena le v prvo fazo od skupaj treh faz tega največjega kohezijskega projekta v Sloveniji v iztekajoče se finančni perspektivi. 1. fazo projekta v vrednosti slabih 29 milijonov evrov obsega izgradnjo 22 kilometrov fekalne kanalizacije v občini Medvode z dvema črpališčema, 9 kilometrov fekalne kanalizacije v občini Vodice in dobrih 12 kilometrov povezovalnega kanala C-nula v mestni občini Ljubljana, ki bo del komunalne odpadne vodo iz naše in vodiške občine odvajal na čistilno napravo v Zalog. Najprej pa nekaj osnovnih podatkov.

Maja bo torej tri leta, kar so zabrneli stroji v projektu Čisto Zate. Sledi pa odgovor, kaj se po letu dni dogaja s pobudami občanov, ki so jih podali za spremembo in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta iz leta 2018. Postopek poteka na podlagi novega zakona o urejanju prostora in podzakonskih aktov, zato je težko napovedati kdaj bodo občinski svetniki na mizo dobili vsaj osnutek prostorskih dokumentov.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Zaradi veljavnih ukrepov ob letošnjem svetovnem dnevu Civilne zaščite, 1. marca, regijske slovesnosti niso bile organizirane, bile pa podeljene nagrade in zahvale. Na redni seji štaba Civilne zaščite Občine Medvode, 24. marca, je poveljnik Franc Jarc predal 4 znake civilne zaščite za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči […]