Odlok o sofinanciranju športa

15 marca, 20211min104

Na sredini seji občinskega sveta je bil sprejet tudi osnutek novega odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Medvode. Ta določa nove, spremenjene pogoje in merila za izbiro in vrednotenje letnega programa športa v občini, s čimer se je odlok prilagodil novemu zakonu o športu. Tako novi odlok, kot tudi športna strategija, sta bila v preteklem tednu na posebnem srečanju predstavljena predstavnikom medvoških športnih klubov in njihove zveze, kjer ni bilo večjih pripomb. O polemiki ob sprejemanju osnutka na seji občinskega sveta pa bomo poročali v prihodnji informativni oddaji.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Zaradi veljavnih ukrepov ob letošnjem svetovnem dnevu Civilne zaščite, 1. marca, regijske slovesnosti niso bile organizirane, bile pa podeljene nagrade in zahvale. Na redni seji štaba Civilne zaščite Občine Medvode, 24. marca, je poveljnik Franc Jarc predal 4 znake civilne zaščite za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči […]