Po sledeh Partizana

1 junija, 20211min78

Medtem, ko smo za informativno oddajo pripravljali enega od številnih prispevkov na temo participativnega proračuna v občini Medvode smo seveda naleteli tudi na predlog, ki ga je podal Matevž Barle, podobno še skupina občanov, med drugim tudi nekdanji dolgoletni predsednik društva Partizan in častni občan občine Medvode Julij Novljan. Predlog se glasi: Telesno vzgojno društvo Partizan Medvode formalno še obstaja, dejansko pa ni aktivno, ker je že nekaj let brez zakonito izvoljenih organov vodenja, upravljanja in članstva. Predlagam, da občina prevzame vse premoženje in preda t.j. Dom Partizana s pripadajočimi parcelami v upravljanje Zavodu Sotočje, Brunarico na Osolniku pa Planinskemu društvu Medvode. Za stališče smo povprašali občino Medvode in odgovorno osebo medvoškega Partizana.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Pred izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju Zgornje in Spodnje Senice ter dela Ladje je Občina Medvode na lastnike zmljišč in objektov v začetku septembra naslovila vabilo na predstavitev idejnega projekta, ki ga je pripravilo na razpisu izbrano podjetje Vodnogospodarski biro Maribor. Hkrati je bil na posamezne lastnike […]