Prvi sneg

30 januarja, 20249min205

Pa smo ga dočakali – prvi sneg v letu 2024. Težko bi rekli, da nas je presenetil, saj je bil napovedan. Pa vendarle – padli so rekordi – v tako kratkem času že dogo ni zapadlo toliko snega, in ne pomnimo, da bi bilo na račun zimske službe izrečenih toliko pripomb na socialnih omrežjih, tudi žaljivk, ne le na izvajalca zimske službe, koncesionar je podjetje HNG s podizvajalci, kot tudi na račun občine. Celo pozivi po odstopu župana so bili vmes. Na to temo v naslednjem prispevku z Juretom Ogrisom v imenu koncesionarja in izvajalcev zimske službe in Primožem Bajžljem v imenu občine oziroma plačnice zimske službe.

31. januarja je pojasnila o zimski službi posredovala tudi Občina Medvode:

INFORMACIJE O IZVAJANJU ZIMSKE SLUŽBE

Posipavanje cest
Pred dnevi smo doživeli prvo obilnejše sneženje te zime in po dolgem času tudi pravo zimo z nizkimi temperaturami. Specifika tega sneženja je bil njegov začetek v zgodnjih jutranjih urah po močnem deževju in največja intenziteta v dopoldanskem času, ko je v nekaj urah zapadlo skoraj pol metra snega. Kljub temu, da so bila vozila zimske službe na terenu od 6:30 naprej je močno sneženje povzročilo tudi precej težav na cestah in slabe volje med občankami in občani. Ker se v javnosti pojavlja kar nekaj napačnih informacij glede izvajanja zimske službe, želimo podati nekaj dodatnih pojasnil za vsa prihodnja sneženja, ki jih še pričakujemo v letošnji zimi. Vse pritožbe, ki smo jih prejeli na Občini Medvode smo posredovali koncesionarju, naše ugotovitve po prvem sneženju pa so, da je bila zimska služba na večjem delu občine opravljena korektno, na nekaterih območjih, predvsem v hribovitem predelu, pa z izvedbo ne moremo biti zadovoljni, zato pričakujemo, da bo koncesionar v prihodnje poskrbel za boljšo koordinacijo in izvedbo ter pravočasno pripravljenost plužnih enot.

Zimsko službo izvajajo lokalni izvajalci
Koncesionar za vzdrževanje cest in zimsko službo na občinskih cestah je podjetje HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje d.o.o., ki zimsko službo opravlja s svojimi stroji in z mnogimi lokalnimi izvajalci. Glavni podizvajalec je podjetje Avtoprevozništvo Trampuš s.p. iz Sore, drugi podizvajalci z enim ali več vozili pa so še (pripisano iz kje prihajajo):

– Niko Kršinar s.p. (Osredek pri Dobrovi),

– Gregor Zavašnik s.p. (Seničica),

– Nordian d.o.o. (Verje),

– Gašper Knific (Goričane),

– Matjaž Petelinkar (Zbilje),

– Kmetija Janhar (Hraše),

– Ločniškar Drago s.p. (Smlednik),

– Janez Sečnik (Setnica),

– Jakob Trojanšek (Vikrče),

– Anton Nartnik (Sv. Barbara),

– Tomaž Čarman (Osolnik),

– Alojz Založnik s.p. (Trnovec).

Skupaj je bilo tako ob sneženju na terenu 16 vozil različnih izvajalcev, dodatno pa se je v popoldanskih in večernih urah vključilo še 7 plužnih enot.

Na javnih površinah s katerimi upravlja Režijski obrat, ta zagotavlja tudi zimsko službo (tržnica, zbirni center, pokopališča…). Na javnih površinah v okolici objektov javnih zavodov zimsko službo izvaja koncesionar in hišniki zavodov.

Z Izvedbenim programom zimske službe v občini Medvode za sezono 2023/2024 so bile jeseni seznanjene tudi vse krajevne in vaške skupnosti.

Za čiščenje vseh površin ni odgovorna občinska zimska služba
Ponovo opozarjamo, da je za izvajanje zimske službe na državnih cestah (v našem primeru Ljubljana – Kranj in Medvode – Vodice) odgovoren koncesionar za državne ceste, to je podjetje Gorenjska gradbena družba d.d.. Že ob 8.30 so bili na obeh omenjenih cestah zastoji zaradi neočiščenih cest in je pri izločanju vozil sodelovala tudi Policijska postaja Medvode. Za vzdrževanje zasebnih površin (trgovski centri, poslovni prostori, zasebna parkirišča, skupne površine večstanovanjskih objektov…) so odgovorni upravniki teh površin. Zimska služba se izvaja na kategoriziranih cestah, za čiščenje zasebnih nekategoriziranih cest in poti pa so odgovorni njihovi lastniki.

Občina ne določa cen izvajanja zimske službe
Cen za izvajanje zimske službe ne določa Občina Medvode, ampak jih v večletnem javnem naročilu za izbor izvajalca ponudi ponudnik in s temi cenami jamči za korektno izvajanje zimske službe skladno s predpisi. V primeru zadnje koncesije je bil cenik s strani koncesionarja določen za obdobje od 14. 5. 2021 do 14. 5. 2024. Ker si tudi na Občini Medvode želimo, da bi pri izvajanju zimske službe sodelovalo čimveč lokalnih izvajalcev, ki poznajo teren in imajo najkrajši odzivni čas, pozivamo vse, ki bi pri tem želeli sodelovati, da se obrnete na koncesionarja oziroma svoj interes javite na Oddelek za okolje, prostor in razvoj Občine Medvode. Ob vprašanjih potencialnim lokalnim podizvajalcem, zakaj se ne pridružijo izvajanju zimske službi, ti sicer pogosto ne izpostavljajo cen, ampak nestrpnost v družbi in verbalne ter fizične napade, ki so jih bili v preteklosti s strani občanov deležni na terenu.

Ponovni apel vsem udeležencem v prometu
Ponovno opozarjamo, da je za udeležbo v prometu v času zimskih razmer obvezna zimska oprema, ki na nekaterih cestah vključuje tudi snežne verige. Ob prvem sneženju januarja je več tovornih vozil in vozil brez zimske opreme povzročilo zastoje, ki so med drugim onemogočali izvajanje zimske službe, saj so izvajalci zimske službe morali pomagati pri odstranjevanju teh vozil. Vse udeležence v prometu pozivamo, da se v primeru sneženja na ceste odpravijo le z ustrezno zimsko opremo, vožnjo pa prilagodijo razmeram na cesti. Če ni nujno, se v času sneženja ne odpravljamo na pot.

Pod težo snega tudi žive meje in drevesa pogosto ovirajo izvajanje zimske službe, zato ponovno pozivamo vse lastnike zemljišč, da poskrbijo za redno obrezovanje in vzdrževanje na način, da so ceste tudi pozimi ves čas prevozne. Prijave glede neustreznega vzdrževanja in neprimernih posegov v varovalni pas cest lahko podate medobčinskemu inšpektoratu na: inspektorat@radovljica.si ali 04 511 23 69.

Ob prvem sneženju prejeli več pritožb občank in občanov
Na Občino Medvode je bilo ob januarskem sneženju podanih 28 pisnih pritožb za izvajanje zimske službe, 39 pritožb je prejel koncesionar na svojo brezplačno odzivno številko. Največ pritožb smo prejeli s področja Golega Brda, Žleb, Studenčic in Belega, kar priča o zapoznelem odzivu koncesionarja v teh predelih občine Medvode.

 


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Že prejšnji teden poročali še o dveh projektih iz minulega programskega obdobja Lokalne akcijske skupine za mesto in vas, ki deluje na območju šestih občin. Hkrati smo vas že opozorili na prvo delavnico, namenjenu pripravi projektov, ki naj bi se realizirali v novem programskem obdobju. Delavnica bo v četrtek 29. februarja ob 17. uri, tokrat […]