9. seja OS Medvode 28. februar 2024

1 marca, 20242min246

9. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MEDVODE, 16. 2. 2024
Seja je potekala dne 28.02.2024 ob 16.30

 

DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Predlog zapisnika 8. seje občinskega sveta
3. Predlog zapisnika 2. dopisne seje občinskega sveta
4. Poročilo o realizaciji sklepov 8. seje občinskega sveta
5. Poročilo o realizaciji sklepov 2. dopisne seje občinskega sveta
6. Predlog Sklepa o prenehanju mandata člana Nadzornega odbora Občine Medvode
7. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2025
8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena – hitri postopek
9. Osnutek Odloka o spremembi Odloka o enkratni denarni nagradi za novorojence v Občini Medvode – skrajšani postopek
10. Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodeljevanju nagrad študentom v Občini Medvode – skrajšani postopek
11. Osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Medvode – skrajšani postopek
12. Predlog Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov in rezervacijah Vrtca Medvode
13. Predlog Sklepa o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Medvode
14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Medvode
15. Načrt izvajanja parkirne politike Občine Medvode
16. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Smledniške klekljarice, ki delujejo v okviru Društva upokojencev Smlednik so v medvoški knjižnici pripravile že četrto razstavo svojih klekljarskih izdelkov in tokrat so se resnično izkazale, saj so poskušale stopiti iz običajnih okvirjev in tradicije ter na ogled postavile resnično pestro in izvirno razstavo. Ta bo v knjižnici na ogled do 19. aprila.