rcero.jpg
30 novembra, 2020
Dve vrsti razlogov sta za spremembo obstoječega Odloka o obdelavi določenih vrst odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov – bodisi, da gre za uskladitev z določbami novega Odloka o zibiranju komunalnih odpadkov ali pa za uskladitev z dejstvi. In dejstvo je, da se je lansko leto javno podjetje Snaga pripojilo k Voki […]

175G6699_01.MP4_snapshot_00.23.520-1280x720.jpg
30 novembra, 2020
Kot smo poročali že prejšnji teden je Ustavno sodišče zavrglo ustavno pritožbo ljubljanskih kmetov zoper sklep MOL o ugotovitvi javne koristi gradnje kanalizacijskega kanala C0. Zoper isti sklep so pritožniki vložili tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki jo je sodišče prav tako zavrglo. Prejšnji teden smo v oddaji objavili odziv […]

IMG_20201124_171119.jpg
30 novembra, 2020
Strokovna skupina na občini Medvode, je na podlagi strokovnih dokumentov, priporočil Inštituta za mladinsko politiko in rezultatov ankete mnenja mladih o življenju v Medvodah pripravila Strategijo za mlade v občini Medvode za obdobje 2020-2024. Dokument si občani lahko preberete na spletni strani občine Medvode, ter strokovni skupini do 3. decembra 2020 pošljete konkretne predloge za […]

foto-karitas.jpg
27 novembra, 2020
Pred nami je adventni čas, ki ga na naši televiziji že tradicionalno pričnemo z nedeljsko oddajo Klic dobrote. Tudi letos ne bo nič drugače, četudi je sama priprava oddaje potekala v omejenem obsegu, čemur je vzrok seveda epidemija korone. Tako v sodelovanju z župnijskimi karitasi s področja naše občine pripravljamo oddajo, v kateri bomo zbirali […]

DJI_0012.MP4_snapshot_00.07.458-1280x720.jpg
20 novembra, 2020
V Hrašah ob mokrišču te dni postavljajo opazovalnico namenjeno opazovanju ptic in biodiverzitete bajerja. Gre za del projekta 5 občin v okviru LAS in s katerimi se poskuša izboljšati stanje 4 lokalnih mokrišč z naravovarstvenim statusom s konkretnimi terenskimi aktivnostmi. Mokrišča so izredno pomembna, saj vplivajo na dinamiko vode v pokrajini, preprečujejo sušo in erozijo, […]

12-seja-18nov2020-1280x720.jpg
20 novembra, 2020
Sredina 12. seja občinskega sveta je zaradi epidemije kovida potekala s pomočjo spletnega orodja Microsoft teams, ki ga tudi drugače za komuniciranje uporabljajo zaposleni na Občini Medvode. Za sejo občinskega sveta so tako uporabili orodje, ki ga je nekateri svetniki že poznajo, za nekatere pa je bil to neke vrste skok v novo informacijsko tehnologijo. […]

Info-50i.00_41_01_07.Still044.jpg
15 novembra, 2020
Nadzorni odbor občine Medvode je v tem mandatu zaključil 3 nadzore. O dveh smo že poročali. Ugotovitve iz poročila o opravljenem poslovanju Javnega zavoda Sotočje Medvode v letu 2017 in 2018 so dvignile nekaj prahu, ugotovitve drugega, v katerem so nadzorniki nadzorovali, kako občina sama organizira in izvaja notranji nadzor pa niti ne. In tako […]

Info-50i.00_27_04_09.Still040.jpg
15 novembra, 2020
Konec oktobra se je na nas z isto problematiko kot že večkrat doslej obrnila krajanka KS Seničica – Golo Brdo Maja Jurjevec – umiritev prometa skozi del naselja Seničica, na tako imenovanem Bergantovem klancu vse do razcepa Žlebe – Golo Brdo in kolesarsko – sprehajalne poti na Bonovcu. V dopisu podaja celotno kronologijo prizadevanj peščice […]

Info-50i.00_20_26_01.Still039.jpg
13 novembra, 2020
Občinski svetniki so na zadnji seji občinskega sveta potrdili rebalans proračuna za letošnje leto in med drugim povečali postavko urejanje vaških in javnih vodovodov za 20 tisoč evrov, z obrazložitvijo, da se konec leta iztečejo vodna dovoljenja, izdana za vodne vire, ki z vodo oskrbujejo zasebne vodovodne sisteme. Za nadaljnjo vodooskrbo teh vodovodnih sistemov je […]


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Dve vrsti razlogov sta za spremembo obstoječega Odloka o obdelavi določenih vrst odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov – bodisi, da gre za uskladitev z določbami novega Odloka o zibiranju komunalnih odpadkov ali pa za uskladitev z dejstvi. In dejstvo je, da se je lansko leto javno podjetje Snaga pripojilo k Voki […]