O nas


Televizija Medvode je bila ustanovljena leta 1989 in od takrat tudi redno predvajamo videostrani. Z lastno produkcijo programa smo pričeli v letu 1991, od takrat redno predvajamo lasten program, poleg tega pa izvajamo projekte za ugledne domače naročnike, tako javne ustanove kot velika podjetja.


Posvečamo se življenju ljudi, njihovim težavam, kulturnim in športnim dogodkom, ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Še posebej se posvečamo medgeneracijskemu dialogu, promociji kulture in ustvarjalnosti, vzpodbujanju dinamičnosti kulturno-umetniškega okolja ter krepitvi zavesti o pomenu kulturnih, medgeneracijskih in medetičnih vsebin in ustvarjalnosti v lokalni skupnosti oziroma gradnji kulturne podobe kraja po načelu odprtosti ter podiranja stereotipov v dojemanju različnih oblik tradicionalnih in sodobnih oblik izražanja.0123456789001234567890.012345678900123456789001234567890 +
PRISPEVKOV

01234567890.012345678900123456789001234567890 +
INFORMATIVNIH ODDAJ

012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890 +
VIDEO POSNETKOV

012345678900123456789001234567890.012345678900123456789001234567890+
FOTOGRAFIJ


Naša osrednja oddaja je »Novice med vodami«.


Za vsak tedenski pregled pripravimo najmanj osem prispevkov z vseh področij življenja in dela ljudi na celotnem območju, ki ga pokriva medvoški kabelski sistem (občina Medvode, del Mestne občina Ljubljana in del občine Šk. Loka). Pri priprave oddaje sodeluje v povprečju osem novinarjev, ki so delno usmerjeni v posamezno področje, kar omogoča ne le informiranje ampak tudi problematiziranje aktualne teme.

Novice med vodami je redna tedenska informativna oddaja, dolžine 40 do 55 minut, sestavljena iz krajših novic in obvestil ter vsaj osmih daljših prispevkov posnetih na terenu, dolžine do 5 minut.

Vse naše informativne oddaje najdete na našem kanalu »novice med vodami« na portalu youtube.

O kakovosti našega dela priča tudi zlata plaketa za najboljšo informativno oddajo med vsemi slovenskimi lokalnimi in regionalnimi televizijami, ki smo jo prejeli na 1. Festivalu lokalnih televizij Slovenije.


OGLED ODDAJE


Mladinska oddaja »Džumbus«.


Temeljna ideja oddaje Džumbus je »mladi za mlade«. Kar pomeni, da jo ustvarjajo mladi sami. Oblikujejo vsebino in vodijo oddajo, delajo novinarske prispevke in igrane prizore, jih snemajo, montirajo in realizirajo. V proces vključujejo sovrstnike, mentorji pa jih pri tem le vodijo.
V novi sezoni v začetku septembra, smo si zadali cilj, da se bo uredništvo mladinskih oddaj še okrepilo. Samo ustvarjanje oddaje je ena izmed dobrih praks preživljanja prostega časa, hkrati pa bo tematsko pokrivala širšo regijo.


Oddaja je sestavljena iz večih sklopov: kratkih, dinamično, vizualno in konceptualno zasnovanih prispevkov, ki so med seboj povezani z igranimi prizori:

  • kratke novice o dogajanju za ciljno populacijo in napovedi dogodkov,
  • servisne informacije o pomembnih spremembah s področja dela in življenja dijakov in študentov, ki so predstavljene na samosvoj in zanimiv način z igranimi prizori,
  • nasveti s področja osebnostnega razvoja ter odnosov med vrstniki,
  • nasveti s področja poklicnega svetovanja, predstavitev različnih oblik študija in poklicnega usposabljanja ter novih oblik zaposlovanja s primeri dobrih praks,
  • portreti aktivnih, kreativnih, ustvarjalnih in kako drugače zanimivih učencev, dijakov in študentov, oz. skupin mladih, ki udejanjajo princip kvalitetnega preživljanja prostega časa,
  • nasveti in informacije za „odgovorno ravnanje“ na področju ekologije, varstva naravne in kulturne dediščine,
  • glasbeni spoti oz. predstavitev mladih, neuveljavljenih glasbenih skupin in posameznikov.

OGLED ODDAJE


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Vsi nagovori župana Občine Medvode Nejca Smoleta v letošnjem letu so namenjeni razmisleku o tem, kaj nas povezuje v skupnost. Tako je bilo tudi na slavnostni seji in še prej ob dnevu državnost. Na podlagi desetletja in pol vsakodnevnega spremljanja dela v skupnosti meni, da skupnosti ne dela denar in da ni rečeno, da je […]