Zgodbe naših mokrišč

Title:

Description:


Zgodbe naših mokrišč

Mokrišča so predeli, kjer tla občasno ali stalno prekriva voda. To so močvirja, barja, šotišča in ostale vodne površine naravnega ali umetnega nastanka, s stoječo ali tekočo vodo. Tu najdemo rastline in živali, ki za svojo rast in razmnoževanje potrebujejo vodo ali vlažno prst. Mokrišča pokrivajo slaba dva odstotka površine Slovenije. Naša največja in najzanimivejša mokrišča so Ljubljansko barje, Cerkniško jezero, Sečoveljske soline, Zelenci, barja na Pohorju in Pokljuki, mrtvice in logi ob Muri, Krakovski gozd, Dobrava in Jovsi ob Sotli pa tudi Škocjanske jame. A to so le največja in najbolj poznana. Na področju osrednje Slovenije, ki obsegajo občine Trzin, Medvode, Mengeš in Vodice ležijo štiri lokalna mokrišča z naravovarstvenim statusom.

V projektu smo izboljšali stanje 4 lokalnih mokrišč z naravovarstvenim statusom s konkretnimi terenskimi aktivnostmi, uredili mokrišča z manjšo infrastrukturo za opazovanje in doživljanje narave ter z namenom usmerjanja obiskovalcev, povečali ozaveščenost o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah mokrišč ter ter okrepili pozitivni odnos otrok in mladine do narave, ter prispevali k njihovem zdravem razvoju.

Tabla Poljšak in predstavitev projekta

Opazovalnica Hraše

Rastline mokrišč

Odprtje opazovalnice Hraše

Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Na zadnji decembrski seji občinskega sveta so svetniki med drugim potrdili tudi osnutek Odloka o organiziranju in izvajanju javne gasilske službe, ki jo na področju naše občine opravlja šest prostovoljnih gasilskih društev povezanih v Gasilsko zvezo Medvode. Ker je zakonska obveznost občine, da organizira javno gasilsko službo, je njena dolžnost namreč tudi, da sprejme krovni pravni temelj za njeno organiziranje, izvajanje, financiranje in nadzorovanje. Na […]