Vračanje učencev v OŠ Preska

31 maja, 20201min482

 

V Osnovno šolo Preska smo se napovedali že prejšnji petek, ko se uradno še ni vedelo za ponovitev laskavega naziva junaki našega časa. Obiskali pa smo v sredo, 21. maja,  ko se še ni vedelo, ali se bodo tudi učenci od 4. do 8. razreda v juniju vrnili v šolske prostore. Pogovorjali smo se z ravnateljem Primožem Jurmanom in specialno pedagoginjo Eriko Trampuš. Osnovna šola Preska je s podružnicama v Sori in na Topolu s 592 učenci v letošnjem šolskem letu največja osnovna šola v naši občini. V tem trenutku vlagajo veliko truda v to, da bi čim bolje zaključili šolsko leto. Šolarji od 1. do 3. razreda, ki so v šolski stavbi od 18. maja, in seveda tudi 9. razredi, ko so se vrnili ta teden, so razdeljeni v manjše skupine. V šolski stavbi so tudi šolarji, ki potrebujejo strokovno pomoč, k dopolnilnemu pouku in učni pomoči pa prihajajo na povabilo učiteljev še šolarji od 4. do 8. razreda.

 

#koronavirus

 


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Pred izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju Zgornje in Spodnje Senice ter dela Ladje je Občina Medvode na lastnike zmljišč in objektov v začetku septembra naslovila vabilo na predstavitev idejnega projekta, ki ga je pripravilo na razpisu izbrano podjetje Vodnogospodarski biro Maribor. Hkrati je bil na posamezne lastnike […]