Projekt Čisto zate je zaključen ?-odstotno

26 julija, 20203min127

Veliki projekt odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja je v finančni perspektivi 2014 – 2020 največji slovenski kohezijski projekt s področja varovanja okolja, predvsem voda. V okviru projekta, ki ga sestavljajo trije deli, bo v prvi fazi nadgrajeno odvajanje komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice, v Mestni občini Ljubljana pa zgrajen povezovalni kanal c0, v drugi fazi bo nadgrajena centralna čistilna naprava Ljubljana in v tretji fazi dograjeno kanalizacijsko omrežje v 39 območji v ljubljani. Projekt je ovrednoten na 111 milijonov evrov brez ddv, zanj bo evropska komisija prispevala dobrih 69 milijonov evrov, skoraj 12 milijonov in pol bo sofinancirala Republika Slovenija, preostanek sredstev pa bodo zagotovile občine same. V občini Medvode se in se bo dejansko dogajalo le v okviru te prve faze. V nadaljevanju torej kako daleč smo.

 

Da bo ta prva faza velikega kohezijskega projekta lahko dejansko zaključena v celoti, pa bo morala odpadna voda iz občine Vodice in iz področja aglomneracije Pirniče dejansko priti do nadgrajene čistilne naprave v Zalogu in to preko povezovalnega kanala c nula, okrog katerega se je vsaj konec minulega leta veliko polemiziralo, tudi v državnem zboru, predvsem na pobudo Slovenske demokratske stranke. Iz urada župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankoviča in podjetja VOKA Snaga so nam posredovali podatke o tem, kako napredujejo v vseh treh fazah tega največjega okoljskega projekta.

Tretji del projekta čisto zate pa je v celoti povezan z Mestno Občino Ljubljana in obsega izgradnjo 130 kilometrov javne kanalizacije na 39 območjih strnjene pozidave znotraj naselij. Zaključek tega dela projekta pa načrtujejo za konec leta 2022. Ukinjenih bo 4.500 greznic, iz katerih odpadna voda nekontrolirano prehaja v okolje, na kanalizacijo pa bodo priklopljena tudi gospodinjstva, katerih odpadne vode se trenutno čistijo na preobremenjeni čistilni napravi brod. Za primerjavo – na področju občine medvode bo z izgradnjo 22 kilometrov sanitarne kanalizacije v okviru projekta čisto zate ukinjenih približno 1100 greznic.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Strokovna skupina na občini Medvode, je na podlagi strokovnih dokumentov, priporočil Inštituta za mladinsko politiko in rezultatov ankete mnenja mladih o življenju v Medvodah pripravila Strategijo za mlade v občini Medvode za obdobje 2020-2024. Dokument si občani lahko preberete na spletni strani občine Medvode, ter strokovni skupini do 3. decembra 2020 pošljete konkretne predloge za […]