Težave novega NUSZ

1 septembra, 20207min171

Še kakšen dan časa imate, da se pritožite na odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki jo je konec meseca na vas, če ste eden od 7484 zavezancev, naslovil FURS, Finančna uprava RS, čeprav gre za davščino, ki je izvirni prihodek, eden večjih, Občine Medvode. Najprej pa kratka kronologija:

Konec septembra lansko leto so občinski svetniki sprejeli osnutek Odloka o odmeri višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Kaj se je obetalo?

Predvsem boljše evidence stavbnih zemljišč pridobljene iz uradnih virov, bolj pravično plačilo glede na dejansko komunalno opremljenost stavbnega zemljišča in posledično tudi večji promet z nepremičninami – saj so že napovedali, da bodo morali zavezanci nadomestilo plačevati tudi za nezazidano stavbno zemljišče, tako kot pravne osebe že leto poprej. Posledično so napovedali tudi manj špekulacij in manjši pritisk na spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč.

V mesecu oktobru so zavezanci za plačilo nadomestila na dom prejeli informativne izračune, izdelane na podlagi javnih evidenc in novega odloka. Do sredine novembra so lahko podali svoje pripombe tako na razgrnjen osnutek odloka kot na informativne izračune. Podali so več kot 1230 pritožb, pobud in vprašanj. Največ na račun plačila nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča, ki bi ga Občina Medvode morala sicer zaračunati že vse od leta 1984.

Pred decembrsko sejo, na kateri je občinski svet sprejel končno obliko odloka, ki je vendarle upošteval tudi določene pripombe, sta bili tudi na našo televizijo naslovljeni javni pismi civilne iniciative z več sto podpisi in z apelom, naj občinski svet ne sprejme tako oblikovanega odloka, sicer da ga bo predali v ustavno presojo.

Kljub temu je za odlok glasovalo 18 svetnikov, 1 pa je bil proti. Prvič sploh odkar je svetnik je namreč to pravico oziroma dolžnost opravil Tomaž Kuralt.

Civilna iniciativa pa ni mirovala tudi v začetku letošnjega leta, izpostavil se je predvsem Igor Kršinar, novinar Reporterja, v konkretnem primeru pa predvsem naš občan. Konkretne pobude za spremembo odloka je pripravila njegova žena, odvetnica Mojca Cigale Kršinar.

Da pa letošnja odmera ne more biti drugačna kot je, po sprejetem odloku in sprejeti vrednosti točke, pa je že takrat pojasnil Uroš Košir, predstavnik podjetja Locus, ki je sicer pripravilo odlok, informativni izračune in na podlagi pripomb, slabo polovico so jih upoštevali, pripravilo končni izračun za odločbo, ki so jo zavezanci prejeli konec julija.

ČAS ZA PRITOŽBO SE IZTEKA

Ob prejemu odločbe pa imamo zavezanci možnost podati pritožbo na FURS, če se s podatki ne strinjamo. Brez te pritožbe se morebitne napake za letošnjo odmero ne bo dalo popraviti. Furs lahko samostojno reši pritožbo, kar sicer ni praksa, zato jo posreduje v mnenje Občini Medvode. Občina Medvode za strokovna pojasnila odstopi pritožbo pogodbenemu izvajalcu, to pa je že prej omenjeno podjetj Locus, ki pritožbo preuči. Napiše se mnenje, ki ga FURS upošteva. Če je pritožba utemeljena se izda nadomestna odločba, v nasprotnem primeru pa se pritožba zavrne. Velja pa opozorilo. Ne glede na to, ali je pritožba utemeljena ali ne, mora zavezanec skladno z davčnimi predpisi nadomestilo plačati in se mu v nadaljnjih postopkih le-to vrne, če je bil pri pritožbi seveda uspešen. V nadaljevanju še kakšen napotek, če se nameravate pritožiti, čeprav je časa zgolj še kakšen dan.

Zneski na odločbi so morda drugačni kot so bili na informativnem izračun zato, ker se je v času od osnutka do predloga odloka prilogodilo točkovanje za gospodarski in poslovni namen, storitveni in trgovski namen in vrednotenje zunanjih poslovnih površin. Znižalo se je tudi točkovanje avtobusnih postajališč in nekoliko se je znižalo točkovanje za nezazidana stavbna zemljišča. V času javne razgrnitve je bilo tudi vsem, kjer se še gradi kanalizacijsko omrežje, le-to upoštevano, kasneje pa vendarle izločeno do takrat, ko se bo dejanske možno priključiti nanj. In v kakšnem primeru se je vendarle smiselno pritožiti. V času javne razgrnitve je bilo podanih 1.230 pripomb, na katere so vsi dobili odgovore. V času vnosa podatkov v evidenco pa je lahko prišlo do napake, zato je v primeru, da je odločba drugačna kot je bilo navedeno v odgovoru na pritožbo, smiselno da se zavezanci pritožijo in da se tekom postopka ugotovi, kje je prišlo do neskladja.

In kaj pravi statistika: Kljub temu, da se je letos na novo odmerilo fizičnim osebam za dobrih 86 hektarov zemljišč, pa končni izplen ne bo tako očitno višji. V lanskem letu je namreč Občina iz tega naslova prejela miljon in 610 tisoč evrov, letos pa naj bi milijon in 964 tisoč evrov.

Podatke je posredovalo podjetje Locus oziroma Uroš Košir, ki bo v prihodnji oddaji komentiral tudi navedbe v enem izmed medijev, češ da bo Občina Medvode plačala skoraj 41 tisoč evrov zasebnemu podjetju locus iz Domžal za pripravo odloka o odmeri nadomestila, na podlagi katerega bodo krajani Preske, Vaš, Goričan, Rakovnika, Sore, Ladje, Zbilj, Verja in Pirnič plačali dvakrat višje nadomestilo na kvadratni meter kot župan Nejc Smole, ki živi v KS Smlednik-Valburga, kamor spada tudi prestižno naselje ob golf igrišču. Te krajevne skupnosti, ki jo navajo sicer uradno ni, je zgolj KS Smlednik, brez Valburge. Poskušali pa bomo tudi pojasniti kakšno od pritožb na odločbo.

 


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Pogovor z direktorico ZD Medvode Marjeto Tomšič Matićevo smo pripravili 12. oktobra, torej v začetku tedna, ko še nismo slutilo s kakšno hitrostjo se nam približujejo strožji ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa in bolezni Covid 19. Razpolagali smo tudi s podatkom, da je Občina Medvode ena od dveh občin v Sloveniji, ki je zagotovila brezplačno […]