Za kvalitetno pitno vodo

13 novembra, 20201min73

Občinski svetniki so na zadnji seji občinskega sveta potrdili rebalans proračuna za letošnje leto in med drugim povečali postavko urejanje vaških in javnih vodovodov za 20 tisoč evrov, z obrazložitvijo, da se konec leta iztečejo vodna dovoljenja, izdana za vodne vire, ki z vodo oskrbujejo zasebne vodovodne sisteme. Za nadaljnjo vodooskrbo teh vodovodnih sistemov je potrebno pridobiti nova oziroma podaljšati veljavnost obstoječih vodnih dovoljenj, za izdajo teh pa mora občina pridobiti vso potrebno dokumentacijo. Kakšne so razmere v vaških vodovodnih sistemih, pravno-formalne in tiste, ki zanimajo predvsem uporabnike, kako kvalitetna je pitna voda, smo se pogovarjali s Francijem Jerajem iz režijskega obrata Medvode. Slabša kot je bila pred letom dni. Na seznamu tistih v katerih je potrebno vodo pred pitjem prekuhavati se je začasno povečal še za dva. Začasen ukrep prekuhavanje vode v prehrambene namene velja še za VVS Trnovec Govejek in VVS Golo Brdo – Hrib.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Dve vrsti razlogov sta za spremembo obstoječega Odloka o obdelavi določenih vrst odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov – bodisi, da gre za uskladitev z določbami novega Odloka o zibiranju komunalnih odpadkov ali pa za uskladitev z dejstvi. In dejstvo je, da se je lansko leto javno podjetje Snaga pripojilo k Voki […]