Leto 2018 pod lupo nadzornikov

15 novembra, 20201min55

Nadzorni odbor občine Medvode je v tem mandatu zaključil 3 nadzore. O dveh smo že poročali. Ugotovitve iz poročila o opravljenem poslovanju Javnega zavoda Sotočje Medvode v letu 2017 in 2018 so dvignile nekaj prahu, ugotovitve drugega, v katerem so nadzorniki nadzorovali, kako občina sama organizira in izvaja notranji nadzor pa niti ne. In tako bo najbrž tudi z ugotovitvami tretjega nadzora. Nadzorniku so namreč pod lupo vzeli ponovno kar občino in njen zaključni račun za leto 2018. Kako zakonito in pravilno ter kako učinkovito in gospodarno je Občina Medvode porabila proračunska sredstva v letu 2018? Nadzorniki niso imeli večjih pripomb.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Dve vrsti razlogov sta za spremembo obstoječega Odloka o obdelavi določenih vrst odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov – bodisi, da gre za uskladitev z določbami novega Odloka o zibiranju komunalnih odpadkov ali pa za uskladitev z dejstvi. In dejstvo je, da se je lansko leto javno podjetje Snaga pripojilo k Voki […]