Nova opazovalnica v Hrašah

20 novembra, 20201min232

V Hrašah ob mokrišču te dni postavljajo opazovalnico namenjeno opazovanju ptic in biodiverzitete bajerja. Gre za del projekta 5 občin v okviru LAS in s katerimi se poskuša izboljšati stanje 4 lokalnih mokrišč z naravovarstvenim statusom s konkretnimi terenskimi aktivnostmi. Mokrišča so izredno pomembna, saj vplivajo na dinamiko vode v pokrajini, preprečujejo sušo in erozijo, čistijo vodo in zrak, vplivajo na vremenske razmere ter so prava zakladnica biotske raznovrstnosti. V preteklosti smo ljudje na mokrišča pogosto gledali kot na nepomemben, odvečen, manj vreden del narave, danes pa se skozi vzgojo mlajših generacij to spremeniti. Celoten projekt opazovalnice stane 24.000 €, od katerih bo kar 75 % sredstev pridobljenih preko LAS razpisa. Tako bo z ureditvijo opazovalnice, okolice in postavitvijo informativnih tabel zaključen ta del projekta.

Sedaj je idealen čas za sprehod, saj je Hraška mlaka v naši občini in ob upoštevanju vseh varnostnih navodil kar kliče k obisku.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Dve vrsti razlogov sta za spremembo obstoječega Odloka o obdelavi določenih vrst odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov – bodisi, da gre za uskladitev z določbami novega Odloka o zibiranju komunalnih odpadkov ali pa za uskladitev z dejstvi. In dejstvo je, da se je lansko leto javno podjetje Snaga pripojilo k Voki […]