Ustavno sodišče za izgradnjo kanala C-0

20 novembra, 20201min86

Ustavno sodišče RS je v začetku meseca izdalo dva sklepa, s katerima je zavrglo ustavno pritožbo in pobudo glede gradnje povezovalnega kanala C0. Ustavno sodišče je zavrglo tako ustavno pritožbo zoper sklep Mestnega sveta MOL o ugotovitvi javne koristi pri gradnji povezovalnega kanala C0 kot tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa Mestnega sveta MOL o ugotovitvi že omenjene javne koristi. Ustavno sodišče je s to odločitvijo omogočilo nadaljevanje največjega kohezijskega projekta s področja varstva okolja v državi. Odločitev je bila izjemno dobro sprejeta tudi v Občini Medvode.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Dve vrsti razlogov sta za spremembo obstoječega Odloka o obdelavi določenih vrst odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov – bodisi, da gre za uskladitev z določbami novega Odloka o zibiranju komunalnih odpadkov ali pa za uskladitev z dejstvi. In dejstvo je, da se je lansko leto javno podjetje Snaga pripojilo k Voki […]