Po sledeh pritožb na odmero NUSZ

19 januarja, 20211min156

Občinski svetniki so se sicer v lanskem letu sestali na eni dopisni in petih rednih sejah, zadnja je bila 16. decembra. In če je morda kdo vendarle pričakoval, da bodo na mizo dobili kakšne predloge za spremembo odloka o plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki so ga sprejeli pred letom dni, ali pa vsaj spremembo vrednosti točke, se je uštel. Iz občinske uprave smo že sicer pred tem dobili pojasnilo, da tega ne načrtujejo in da na ostala vprašanj, ki smo jih zastavili, še ne morejo odgovoriti. In za kakšna vprašanja gre, med drugim koliko je bilo vseh pritožb na izdane odločbe o plačilu nadomestila, ki so jih zavezanci prejeli konec julija, koliko pritožb je bilo na koncu pozitivno rešenih in kolikšen je torej končni izplen iz tega naslova, tako za zazidana kot tudi nezazidana stavbna zemljišč in še – ali se je nanje obrnila Civilna iniciativa ali kakšna druga ustanova z zahtevo po kakšnih dodatnih pojasnilih. Sledi delni odgovor na to slednje vprašanje.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Zaradi veljavnih ukrepov ob letošnjem svetovnem dnevu Civilne zaščite, 1. marca, regijske slovesnosti niso bile organizirane, bile pa podeljene nagrade in zahvale. Na redni seji štaba Civilne zaščite Občine Medvode, 24. marca, je poveljnik Franc Jarc predal 4 znake civilne zaščite za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči […]