Komunalne novosti

2 marca, 20213min100

Na zadnji redni seji sveta so občinski svetniki sprejeli, z enim glasom proti sicer, tudi osnutek novega odloka za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju naše občine. Komunalni prispevek pa je, poleg nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, drugi najpomembnejši lastni vir financiranja občine. Osnova za njegovo odmero je sicer državna zakonodaja in pravilnik, vendar ima občina na njegovo višino vendarle dokaj velik vpliv. In Zakaj po dobrih dveh letih Občina Medvode sploh potrebuje nov odlok? Ker je sredi leta 2018 začel vejati Zakon o urejanju prostora, marca 2019 pa še uredba. Nov odlok mora občina sprejeti do konca marca oziroma do končnega roka, ki se zaradi koronavirusa menda zamika, zato, da bo lahko komunalni prispevek obračunala glede na dejanski strošek komunalne opreme in ne na osnovi povprečnih stroškov kot jih določa državni pravilnik, s tem pa bi bil izplen iz tega naslova pol nižji kot doslej. Nov odlok pa potrebuje tudi, če hoče sklepati pogodbe o opremljanju s potencialnimi investitorji oziroma če želi odmerjati komunalni prispevek za načrtovano novo komunalno opremo.

Po našem vedenju se Tomaž Kuralt še nobene sejnine ni odpovedal, čeprav na sejah sploh ni sodeloval niti glasoval ali pa jih je zapuščal še pred uradnim koncem, niti ko so te potekale preko videokonference – ko se ga ni niti videlo niti slišalo. Občinski svetniki pa so se ta konec tedna ponovno sestali, tudi Kuralt, – tokrat na 4. dopisni seji. Od petka pa do 13. ure v nedeljo so lahko glasovali preko elektronske pošte o spremembi Načrta razvojnih programov 2020 – 2024 in podali mnenje h kandidaturi Primoža Jurmana za ponovnega ravnatelja Osnovne šole Preska. Spremembo načrta razvojnih programov so potrdili, pozitivnega mnenja pa niso dali.

Na decembrski seji sveta smo dobili končno verzijo odloka o zbiranju komunalnih odpadkov, v katerem so med drugim natančneje opredeljene obveznosti izvajalca javne službe, to je v naši občini javno podjetje Voka Snaga, pa tudi pravice in obveznosti nas uporabnikov. Slednji smo lahko tudi kaznovani z denarno kaznijo od 150 do, kar vrtoglavih 5 tisoč evrov, odvisno kakšen je naš status in kateri del odloka kršimo. 200 evrov kazni je na primer predvideno, če bi v gospodinjstvu različne komunalne odpadke mešali med sabo ali jih odlagali poleg zabojnika. In v Snagi ugotavljalo prav slednje – številne nepravilnosti v zvezi z odlaganjem odpadkov v zabojnike na zbiralnicah, predvsem skupinskih in na ekootokih. Tokrat več o slednjem.

 


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Zaradi veljavnih ukrepov ob letošnjem svetovnem dnevu Civilne zaščite, 1. marca, regijske slovesnosti niso bile organizirane, bile pa podeljene nagrade in zahvale. Na redni seji štaba Civilne zaščite Občine Medvode, 24. marca, je poveljnik Franc Jarc predal 4 znake civilne zaščite za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči […]