Očistimo Medvode 2021

19 marca, 20213min283

V zadnjem letu dni smo se veliko gibali po domači občini in naši osrednjeslovenski regiji. Žal je množica obiskovalcev ob mnogih sprehajalnih poteh in cestah v naši občini za seboj pustila žalostne prizore odvrženih pločevink, vrečk in drugih odpadkov, ki v naravo ne sodijo. Tako se ponovno obračamo na vse tiste, ki sami ne onesnažujete narave, a vam je mar za to, v kakšnem okolju živite, da se nam pridružite na tradicionalni spomladanski čistilni akciji Očistimo Medvode 2021.Namen spomladanske akcije je urediti okolje, da bo privlačno tako za prebivalce kot za obiskovalce Medvod, prispevati k ozaveščanju in s tem tudi h kakovosti življenja. Dejavnosti, ki so hkrati tudi uvod v vsakoletni projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna, so usmerjene v urejanje bivalnega okolja, nabrežij potokov, jezera, rek, gozdnega prostora, okolice prometnih poti idr.

Točne lokacije oziroma zbirna mesta in termine po posameznih krajevnih skupnostih:

KS Zbilje, pri čolnarni od 7.30 do 8.30 ure.

KS Katarina, parkirišče pred POŠ Topol ob 8.00.

KS Preska-Žlebe,
pri lovskem domu v Preski ob 8.00,
pri Petaču v Žlebah ob 8.00.

KS Seničica-Golo Brdo, pred sedežem KS ob 8.00.

KS Smlednik,
križišče pri stenovcu v Dragočajni ob 8.00,
pred KS Smlednik ob 8.00,
pri mlekarni v Hrašah ob 8.00,
pred domom krajanov v Mošah ob 8.00.

KS Vaše-Goričane, pred stavbo KS ob 9.00.

KS Medvode-center,
parkirišče pri Stanu ob 9.00,
parkirišče pri Mercatorju na Medvoški cesti ob 9.00,
pri ZD Medvode ob 9.00.

KS Pirniče, pred domom krajanov ob 9.00.

KS Senica, pred domom KS ob 9.00.

KS Sora, pred domom krajanov ob 9.00.

KS Trnovec, pred prostori KS ob 9.00.

VS Studenčice,
pri spomeniku ob 9.00,
v dolini potoka Prešnica ob 9.00.

Hvala za ves vaš trud, energijo in aktivnosti, s katerimi skupaj ustvarjamo prijaznejše in očesu privlačnejše Medvode!


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Pred izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju Zgornje in Spodnje Senice ter dela Ladje je Občina Medvode na lastnike zmljišč in objektov v začetku septembra naslovila vabilo na predstavitev idejnega projekta, ki ga je pripravilo na razpisu izbrano podjetje Vodnogospodarski biro Maribor. Hkrati je bil na posamezne lastnike […]