Predlagajte nove nagrajence

22 marca, 20211min86

Še do konca meseca, do 31. marca je čas, da Komisiji za priznanja na občino Medvode pošljete predloge kandidatov za priznanja občine Medvode. Celotno besedilo javnega poziva je objavljeno na občinski spletni strani. Naj spomnimo – v skladu z novim odlokom o priznanjih se podeljuje 5 vrst priznanj, priznanje Mladi up Medvod, Medalja Občine Medvode, Plaketa Jakoba Aljaža, Velika plaketa Jakoba Aljaža in naziv Častni občan. Občani predlagate kandidate, komisija pa bo sama presodila katero priznanje je zanj najbolj primerno.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Zaradi veljavnih ukrepov ob letošnjem svetovnem dnevu Civilne zaščite, 1. marca, regijske slovesnosti niso bile organizirane, bile pa podeljene nagrade in zahvale. Na redni seji štaba Civilne zaščite Občine Medvode, 24. marca, je poveljnik Franc Jarc predal 4 znake civilne zaščite za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči […]