Predlagajte nove nagrajence

22 marca, 20211min165

Še do konca meseca, do 31. marca je čas, da Komisiji za priznanja na občino Medvode pošljete predloge kandidatov za priznanja občine Medvode. Celotno besedilo javnega poziva je objavljeno na občinski spletni strani. Naj spomnimo – v skladu z novim odlokom o priznanjih se podeljuje 5 vrst priznanj, priznanje Mladi up Medvod, Medalja Občine Medvode, Plaketa Jakoba Aljaža, Velika plaketa Jakoba Aljaža in naziv Častni občan. Občani predlagate kandidate, komisija pa bo sama presodila katero priznanje je zanj najbolj primerno.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Pred izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju Zgornje in Spodnje Senice ter dela Ladje je Občina Medvode na lastnike zmljišč in objektov v začetku septembra naslovila vabilo na predstavitev idejnega projekta, ki ga je pripravilo na razpisu izbrano podjetje Vodnogospodarski biro Maribor. Hkrati je bil na posamezne lastnike […]