Jurman že v peti mandat

22 marca, 20212min107

Že v prejšnjih informativnih oddaji smo poročali o tem, da občinski svetniki na 4. dopisni seji niso podali pozitivnega mnenja h ponovni kandidaturi Primoža Jurmana za ravnatelja OŠ Preska. Kar pa je le mnenje, ki pa ga članom sveta OŠ Preska ni bilo potrebno upoštevati pri svojem glasovanju. Izzid je bil sicer tesen, 6 članov sveta zavoda je bil za, 5 pa proti. Svet zavoda je torej potrdil dosedanjega ravnatelja Primoža Jurmana za novo petletno mandatno obdobje. Zanimivo določena vprašanja, prav na to temo, kaj dejansko pomenijo mnenja lokalne skupnosti in kdo jih je dolžan upoštevati, če sploh, so se porajala v preteklosti že večkrat. Med drugim pred desetimi leti – prav pri ponovni kandidaturi Primoža Jurmana za ravnatelja OŠ Preska, potem ko jo vmesni mandat vodila Tatjana Bizant.

In konkretna situacija? Svet zavoda OŠ Preska, ki je mandat nastopil sredi novembra, je moral, tako kot določa zakonodaja, pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja, pridobiti obrazloženo mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje. Zato je 9. februarja svet zavoda zaprosil občino, da v roku 20 dni poda mnenje za tri kandidate – dosedanjega ravnatelja Primoža Jurmana in dve kandidatki Sabino Juhant in Nevenko Kozjek. Obe sta pred obravnavo na komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odstopili od kandidature, zato je svojo vizijo dela predstavil le Jurman.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Zaradi veljavnih ukrepov ob letošnjem svetovnem dnevu Civilne zaščite, 1. marca, regijske slovesnosti niso bile organizirane, bile pa podeljene nagrade in zahvale. Na redni seji štaba Civilne zaščite Občine Medvode, 24. marca, je poveljnik Franc Jarc predal 4 znake civilne zaščite za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči […]