Za pravični komunalni prispevek

6 aprila, 20212min130

Na februarski redni seji sveta so občinski svetniki sprejeli, z enim glasom proti sicer, osnutek novega odloka za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju naše občine, na zadnji marčevski seji pa končno vsebino odloka, ki se od osnutka ne razlikuje bistveno. Čeprav je osnova za odmero komunalnega prispevka državna zakonodaja in pravilnik, ima občina na njegovo odmero vendarle dokaj velik vpliv. In zakaj občina sploh potrebuje nov odlok? Pripravljavci novega odloka navajajo sledeče: ker je sredi leta 2018 začel vejati Zakon o urejanju prostora, leta 2019 pa še uredbo in zato, da bo občina lahko komunalni prispevek obračunala glede na dejanski strošek komunalne opreme in ne na osnovi povprečnih stroškov kot jih določa državni pravilnik. Na sami seji sveta pa se je izkazalo, da je bolj pestra debata na to temo očitno potekala že prej, na samih sejah odborov in komisij.

Dr. Jožeta Duhovnika smo prosili še za dodatna pojasnila, vendar pravi, da je po razpravi na sami seji in glede na stanje duha, ko so predstavljali “pravilnost” svoje odločitve, ocenil, da bi bilo škoda prepričevati prepričane. Da so njegovi predlogi šli le v smeri korektnega obračunavanja komunalnega prispevka na določenih območjih in ne vsiljevanje nekega modela. Razočaran je le, da živi v okolju, ki ne razume trajnostnega razvoja, kako drugače bi sicer trdili, da je mešana kanalizacija edina prava rešitev in boljša pred ločeno, torej fekalno in meteorno. In da mu je žal le za potomce, ki bodo morali nositi stroške tovrstnega razmišljanja.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Zaradi veljavnih ukrepov ob letošnjem svetovnem dnevu Civilne zaščite, 1. marca, regijske slovesnosti niso bile organizirane, bile pa podeljene nagrade in zahvale. Na redni seji štaba Civilne zaščite Občine Medvode, 24. marca, je poveljnik Franc Jarc predal 4 znake civilne zaščite za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči […]