Zlati certifikat ISSO

22 aprila, 20212min55

Občina Medvode se je letos uvrstila na 12. mesto med vsemi slovenskimi občinami v sklopu raziskovalnega projekta Zlati kamen. S tem spada med občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja in jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Uvrstitev občini prinaša zlati ISSO certifikat. Izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in merljivi podatki, na osmih področjih. Glede na indeks izobrazbe sodimo naprimer na drugo mesto med vsemi slovenskimi občinami, glede na indeks proračunske učinkovitosti na četrtega, glede na indeks socialne kohezije pa v drugo polovico lestvice -na 149. mesto. In po čem se certifikat ISSO zlati kamen razlikuje od nagrade Zlati kamen za razvojno najbolj prodorno občino, ki se podeli enkrat letno, od leta 2012 dalje. Predvsem v tem, da so kriteriji za podelitev certifikata ISSO Zlati Kamen zgolj kvantitativni, torej pridobljeni iz uradnih dokumentov, proračunov in evidenc, pri nagradi Zlati Kamen pa so kriteriji le deloma kvantitativni. Odločilna je namreč ocena skupine strokovnjakov z različnih področij. Rdeča nit letošnjega izbora je bilo sodelovanje in soustvarjanje občin. Poleg Nove Gorice, ki je postala tudi regijska zmagovalka za zahodno Slovenijo, so regijske nagrade letos prejele še občine Grosuplje, Luče in Benedik, občina Žiri pa je prejela naziv “občina zdravja”.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Pred izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju Zgornje in Spodnje Senice ter dela Ladje je Občina Medvode na lastnike zmljišč in objektov v začetku septembra naslovila vabilo na predstavitev idejnega projekta, ki ga je pripravilo na razpisu izbrano podjetje Vodnogospodarski biro Maribor. Hkrati je bil na posamezne lastnike […]