Lokalno je zdravo

1 junija, 20211min91

Lokalna akcijska skupina za mesto in vas z enim od projektov, Lokalno je zdravo, želi povečati lokalno prehransko samooskrbo. Projekt vključuje tako pridelavo kot predelavo in potrošnjo lokalno pridelane hrane. S povezovanjem lokalnih pridelovalcev in predelovalcev želijo povečati pestrost in količino lokalno pridelane hrane in vzpostaviti boljše možnosti za to, da se lahko z lokalno hrano oskrbujejo tudi večji porabniki kot so osnovne šole, vrtci in drugi javni zavodi. Da bi zavrteli kolesje lokalne samooskrbe so začeli na začetku – z obveščanjem in osveščanjem javnosti. Eden od izobraževalnih dogodkov je bilo srečanje z Antonom Komatom na temo »prehranska suverenost lokalne skupnosti«, ki je bilo v četrtek, 20. maja, v sadovnjaku pri podružnični šoli na Katarini.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Pred izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju Zgornje in Spodnje Senice ter dela Ladje je Občina Medvode na lastnike zmljišč in objektov v začetku septembra naslovila vabilo na predstavitev idejnega projekta, ki ga je pripravilo na razpisu izbrano podjetje Vodnogospodarski biro Maribor. Hkrati je bil na posamezne lastnike […]