Boljša voda v vaških vodovodih

8 junija, 20212min264

Konec lanskega leta so uporabniki vode iz vaških vodovodnih sistemov oziroma njihovi odbori prejeli dopis, v katerem jih je občina Medvode pozvala, da sporočijo, kdo bo uradni upravljavec njihovega vodovoda. Sicer ga bo s 1. Januarjem 2021, v upravljanje prevzel režijski obrat občine Medvode. V naslednjem prispevku torej, kakšne odločitve so padle in še, kakšno vodo pijejo v vaških vodovodnih sistemih? Kot kaže trenutno bistveno boljšo, kot so jo lansko leto. S seznama tistih, v katerih je potrebno za uporabo vodo prekuhavati sta se namreč že umaknila dva: vaški vodovodni sistem Žlebe – Seničica, s katerim upravlja novoustanovljeno »Eko društvo vodovod Seničica« in vaški vodovodni sistem Golo brdo – hrib, kjer potekajo pogovori o njegovi predaji Občini Medvode.

V eni od prihodnjih informativnih oddaj bomo poskušali na konkretnem primeru pokazati, kakšne dileme se odpirajo ob upravljanju vaških vodovodnih sistemov in posledično, kako pravno formalno prenesti upravljanje oziroma lastništvo vaškega vodovodnega sistema na občino oziroma novega upravljalca. O tem med drugim govori tudi osnutek odloka o oskrbi s pitno vodo, ki bo na dnevnem redu naslednje seje občinskega sveta, to sredo. In kakšne novosti se obetajo …


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Pred izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju Zgornje in Spodnje Senice ter dela Ladje je Občina Medvode na lastnike zmljišč in objektov v začetku septembra naslovila vabilo na predstavitev idejnega projekta, ki ga je pripravilo na razpisu izbrano podjetje Vodnogospodarski biro Maribor. Hkrati je bil na posamezne lastnike […]