Pitna voda

21 junija, 20211min36

Na zadnji seji sveta, 17. v tem mandatu, prejšnjo sredo, so občinski svetniki soglasno, le en svetnik se je ponovno vzdržal vseh glasovanj, sprejeli tudi osnutek odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Medvode. Največja novost je, da namesto Komunale Kranj, ki je doslej upravljala z vsemi javnimi vodovodnimi sistemi, po novem upravlja le s sistemom v naseljih Krajevne skupnosti Smlednik, razen v naselju Brezovec, saj se s pitno vodo oskrbujejo predvsem iz magistralnega vodovoda Kranjske Komunale. Z vsemi ostalimi javnimi vodovodnimi sistemi, največji med njimi je vodovodni sistem Medvode, ki s pitno vodo oskrbuje več kot 14 tisoč občanov, pa naj bi po novem upravljalo podjetje Ljubljanski holding oziroma podjetje VOKA SNAGA, ki že sedaj skrbi za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Pred izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju Zgornje in Spodnje Senice ter dela Ladje je Občina Medvode na lastnike zmljišč in objektov v začetku septembra naslovila vabilo na predstavitev idejnega projekta, ki ga je pripravilo na razpisu izbrano podjetje Vodnogospodarski biro Maribor. Hkrati je bil na posamezne lastnike […]