Odlok o pitni vodi

19 julija, 20211min26

Na zadnji seji sveta, 18. v tem mandatu, so občinski svetniki brez večjih zadržkov, sprejeli tudi končno besedilo Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Medvode. Največja novost je, da namesto Komunale Kranj, ki je doslej upravljala z vsemi javnimi vodovodnimi sistemi, po novem upravlja le s sistemom v naseljih Krajevne skupnosti Smlednik, razen v naselju Brezovec, z vsemi ostalimi javnimi vodovodnimi sistemi, pa naj bi po novem upravljalo podjetje Ljubljanski holding oziroma podjetje VOKA SNAGA, ki že sedaj skrbi za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Na drugačen način se ureja tudi status vaških vodovodnih sistemov oziroma po novem govorimo o zasebnih vodovodnih sistemih. Prav slednji so bili v preteklosti ko se je sprejemalo tovrstne odloke predmet najbolj obširnih razprav.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80



Zadnja novica

Prejšnjo soboto po večerni maši je v župnijski cerkvi Svetega Urha v Smledniku župnik Tomaž Nagode – v sodelovanju s kulturnim društvom Smlednik – za farane in ostale glasbe željne občane priredil orgelski koncert na svojih novih elektronskih orglah. Na orglah, ki imajo možnost posnemanja najbolj veličastnih orgel Evrope, je tako preko glasbe poslušalce popeljal […]