Pomoč družini na domu

28 julija, 20211min70

Storitev Pomoč družini na domu, ki pripada osebam, ki so zaradi starostne oslabelosti, invalidnosti ali kronične bolezni nesposobni za samostojno življenje, še vedno pa živijo doma, je še ena iz tistega niza storitev, ko država določa komu pripada pomoč, kdo in kako jo lahko izvaja, in kako se izračuna cena te storitve, subvencionira pa jo Občina Medvode. Storitev bo do konca letošnjega leta še opravljal privatni Zavod Comett oskrba, kako naprej, pa so občinski svetniki odločali na zadnjih dveh sejah. Na predzadnji seji so sprejeli osnutek, na zadnji seji pa tudi končno vsebino odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju naše občine. To pa je šele prvi korak k dolgoročnim odločitvam.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Pred izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju Zgornje in Spodnje Senice ter dela Ladje je Občina Medvode na lastnike zmljišč in objektov v začetku septembra naslovila vabilo na predstavitev idejnega projekta, ki ga je pripravilo na razpisu izbrano podjetje Vodnogospodarski biro Maribor. Hkrati je bil na posamezne lastnike […]