Stara hišna imena v Polhograjcih

3 avgusta, 20211min62

V sklopu projekta Stara hišna imena III so z Razvojne agencije Zgornje Gorenjske tokrat raziskovali vasi v Polhograjskih dolomitih in na njegovem obrobju. V sredo, 7. julija, je Klemen Klinar, ki izvaja projekt, o hišnih imenih razpravljal s prebivalci Seničice, Golega Brda, Žleb in Studenčic, v torek, 13. julija, pa se je odpravil v osrčje Polhograjcev in raziskoval hišna imena na Belem, na Topolu, Osolniku, v Setnici, Trnovcu, Brezovici in na Tehovcu.

Lokalna akcijska skupina Za mesto in vas je v letih 2014-2020 načrtovala tri Javne pozive za izbor operacij, s katerimi bi uresničevala cilje Strategije lokalnega razvoja. Prvega je objavila letih 2016, drugega 2018 in tretjega 2019 oziroma tretjega je razdelila na tri odpiranja. Tretjega, zadnjega, je razpisala v začetku tega meseca, prijave pa je možno oddati do 15. oktobra. Namen javnega poziva je izbor ustreznih projektov, na območju občin Domžale, Komenda, Mengeš, Trzin, Vodice in Medvode. Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša dobrih 191 tisoč evrov.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Pred izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju Zgornje in Spodnje Senice ter dela Ladje je Občina Medvode na lastnike zmljišč in objektov v začetku septembra naslovila vabilo na predstavitev idejnega projekta, ki ga je pripravilo na razpisu izbrano podjetje Vodnogospodarski biro Maribor. Hkrati je bil na posamezne lastnike […]