Kanalizacija v Žejah

30 avgusta, 20211min159

Sredi avgusta so bili krajani naselja Žeje ponovno povabljeni na že tretji delni zbor krajanov oziroma predstavitev načrtov v zadnjih treh letih. Tokrat tik pred začetkom gradnje druge faze projekta komunalne izgradnje, ki bo ta del naše občine dejansko premaknil v 21. stoletje. V prvi fazi, ki je bila vredna dober milijon evrov, so namreč zgradili glavne komunalne vode, v drugi fazi, ki je prav tako vredna dober milijon evrov, pa sekundarne vode. Glavna je sicer kanalizacija.

Občina Medvode je v teh dneh naročila tudi izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije in obnovo vodovoda za naselji Valburga in Hraše«. Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v teh dveh naseljih predvideva vzpostavitev sistema primarnih in sekundarnih vodov, ki bodo odpadno vodo naselij Občine Medvode napeljali, preko povezovalnega voda, na centralno čistilno napravo  Ljubljana. Sočasno se bo obnovilo tudi vodovodno omrežje in meteorna kanalizacija.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Pred izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju Zgornje in Spodnje Senice ter dela Ladje je Občina Medvode na lastnike zmljišč in objektov v začetku septembra naslovila vabilo na predstavitev idejnega projekta, ki ga je pripravilo na razpisu izbrano podjetje Vodnogospodarski biro Maribor. Hkrati je bil na posamezne lastnike […]