CO pod lupo

22 novembra, 20212min261

Mesec november je odločilni mesec za odločitve povezane z izgradnjo povezovalnega kanala c – nula, ki je sestavni del velikega kohezijskega projekta Čisto zate. Novembra pred dvema letoma je državni zbor namreč sprejel priporočilo, naj okoljsko ministrtvo temeljito preišče in zaščiti ljubljanski vodonosnik in ustavi gradnjo povezovalnega kanala, ki naj bi kanalizacijo iz občine Vodice in dela naše občine pripeljala na centralno čistilno napravo v Zalogu, Ta naj bi se v okviru tega projekta še nadgradila. Lansko leto, spet meseca novembra, je ustavno sodišče zavrglo ustavno pritožbo zoper sklep Ljubljanskega mestnega sveta in tako omogočilo nadaljevanje projekta oziroma omogočilo je, da mestna občina Ljubljana pridobi še manjkajoče gradbeno dovoljenje. Letos novembra pa je okoljsko ministrstvo razveljavilo pravnomočno gradbeno dovoljenje na delu trase, z razlago da bi morala biti prej izvedena presoja vplivov na okolje in pridobljeno okoljevarstveno soglasje.

Decembra lansko leto je MOL na ARSO podala vlogo za izvedbo presoje vplivov na okolje in izdajo okoljevarstvenega soglasja, kar je slednja zavrnila. Razlog za zavrnitev pa ni bila neustreznost projekta, tega Arso namreč sploh ni ugotavljalo, ampak dejstvo, da za izdajo slednjega na ARSO niso pristojni, saj se v primeru, da je za objekt potrebno pridobiti tako gradbeno dovoljenje kot opraviti presojo vplivov na okolje, oba postopka združita v integralni postopek, za katerega je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor. In kot rečeno, zadnje dejanje okoljskega ministrstva je bilo razveljavitev pravnomočnega dovoljenja za del trase povezovalnega kanala c nula, kar je župan Mestne občine Ljubljana Zoran Jankovič označil kot enega od treh napadov vladajoče stranke nanj pred volitvami.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80



Zadnja novica

V Pirničah so se v soboto zbrali gasilci pripravniki in pa članice iz različnih prostovoljnih gasilskih društev, ki so na ta dan opravile zanimivo gasilsko izobraževanje. Temeljilo je predvsem na praktičnem prikazu vsakdanjih nepričakovanih nesreč, ki se lahko zgodijo v domačem gospodinjstvu. Veste kaj storiti, če se vname kuhinjski plin?