Sanacija plazu Studenčice

14 decembra, 20211min88

Razlogi, da se je rekonstrukcija in asfaltiranje ceste skozi samo vas Studenčice, gre za poltretji kilometer, vleklo desetletja, so bili v preteklosti različni, poleg običajnih finančnih, pa so bile v zgornjem delu vasi težave predvsem s pridobivanjem soglasij. Zadnjič smo se na slovesnosti sredi vasi zbrali pred dobrima dvema letoma, ko je bilo poleg rekonstrukcije in asfaltiranja na zadnjih 30 metrih glavne ceste in na eni od dovoznih cest, urejeno tudi odvodnjavanje, zgrajeni kaskadni jaški in oporni zid. Veselje nad zadnjim asfaltom pa je že takrat skalilo dejstvo, da cesti na dveh odsekih že grozi plazenje.

Kot rečeno gre pri prej omenjeni sanaciji plazu v Studenčicah za prvo fazo sanacije na spodnji brežini, ki ji bo sledila druga, kot smo slišali potem, ko se razrešijo nekatere odprte zadeve na brežini nad cesto. In zadeve, ki naj bi se uredile, so ponovno povezane z lastništvom zemljišč, kot je v Studenčicah že v slabi navadi. Zato imajo svetniki na sredini seji sveta tudi sklep o ugotovitvi javne koristi. Torej odločajo o razlastitvi.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

V Pirničah so se v soboto zbrali gasilci pripravniki in pa članice iz različnih prostovoljnih gasilskih društev, ki so na ta dan opravile zanimivo gasilsko izobraževanje. Temeljilo je predvsem na praktičnem prikazu vsakdanjih nepričakovanih nesreč, ki se lahko zgodijo v domačem gospodinjstvu. Veste kaj storiti, če se vname kuhinjski plin?