Po 20. seji Občinskega sveta

20 decembra, 20215min294

Na 20. seji sveta so občinski svetniki brez večjih zadržkov opravili nekaj imenovanj. V svet zavoda osnovne šole Jele Janežiča v Škofji Loki so imenovali Martino Kutnar, sicer pomočnico vodje oddelka za splošne, premoženjsko pravne in družbene zadeve Občine Medvode.

V svet zavoda Glasbene šole Franca Šturma, ki ima svojo podružnico tudi v Medvodah, so imenovali Anico Boštjančič, poznamo jo sicer predvsem po njeni dejavnosti na področju turizma.

V svet javnega zavoda Sotočje Medvode so za področje socialno varstvenih storitev imenovali občinsko svetnico Danico Tršan, po novem bo zavod namreč opravljal tudi storitev pomoč družini na domu.

Potdili pa so tudi sklep, da se za članico nadzornega sveta Kranjske komunale imenuje Mojco Košir z Jesenic.

Občinski svetniki so na 20. seji sveta obravnavali tudi štiri občinske odloke. Brez večjih zadržkov so potrdili spremembe letošnjega proračuna. Prerazporeditve so bile potrebne predvsem na investicijskem delu.

Brez zadržkov so potrdili še eno spremembo odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Sotočje Medvode, katerega delovanje so na oktobrski seji razširili še na področje socialno varstvenih storitev. Glede na to, da je šlo le za natančnejšo interpetacijo imena zavoda, so odlok sprejeli po hitrem postopku.

Končno zeleno luč so dali tudi spremenjenemu in dopolnjenemu odloku o kategorizaciji občinskih cest. Lanskoletni osnutek je dopolnjen tudi s podatki izvedenega snemanja celotnega cestnega omrežja v letošnjem letu.

Prvo zeleno luč pa so občinski svetniki, skupaj z pohvalami, dali tudi Odloku o organiziranju in izvajanju javne gasilske službe na območju občine Medvode.

Občinski svetniki so na 20. seji sveta obravnavali tudi tri pravilnike, vse še v obliki osnutka. Tri vsebinske spremembe se obetajo pred dvema letoma sprejetemu pravilniku o dodeljevanju nagrad študentom v naši občini.

Spremenil naj bi se tudi pravilnik o sofinanciranju kulturne dediščine, predvsem z namenom, da se razširil seznam upravičencev. Povsem na novo pa naj bi občina Medvode z novim pravilnikom omogočila tudi sofinaciranje obnove zunanjega ovoja stavb mestnega jedra Medvod in tako pospešila obnovo in posledično poskrbela za lepšo podobo mesta.

Občinski svetniki so na 20. seji potrdili tudi dve novi ceni. Sprejeli so namreč sklep o subvenciji k ceni storitve pomoč družini na domu, ki začne veljati s 1. januarjem, ko to dejavnost začne izvajati Javni zavod Sotočje. Za končne uporabnike se cena ne spremeinja bistveno, ob delavnikih urna postavka ostaja enaka, ob praznikih in nedeljah pa se celo za malenkost zniža.

In še nekaj za vse lastnike stavbnih zemljišč v naši občini. Na podlagi opravljene analize odmer po novem odloku iz leta 2019, so občinski svetniki sprejeli sklep, da se vrednost točke za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljiše za leto 2022 zniža za 15 odstotkov, medtem ko vrednost točke za odmero nadomstila za zazidano stavbno zemljišče ostaja enaka.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča:

– za zazidana stavbna zemljišča: 0,003636 EUR

– za nezazidana stavbna zemljišča: 0,003091 EUR

Občinski svetniki so na 20 seji sveta, z nekaj zadržkov sicer, dvignili roko tudi za sklep o lokacijski preveritvi, ki bo investitorju, podjetju KRO omogočil, da pri gradnji novega poslovno – stanovanjskega objekta na območju nekdanje Donitove poslovne stavbe, prej ZD Medvode, odstopa od nekaterih prostorsko izvedbenih pogojev, ki sicer veljajo po Občinskem prostorskem načrtu.

Sprejeli so tudi sklep o ugotovitvi javne koristi in omogočili začetek postopka razlastitve, ki bo omogočil izvedbo še druge faze sanacije plazu v Studenčicah.

Z novim leto se obetajo torej tri velike spremembe. Namesto Zavoda komet oskrba bo pomoč družini na domu, predvsem gre za pomoč starejšim, opravljal Javni zavod Sotočje Medvode, z večino javnih vodovodnih sistemov v naši občini pa bo po novem upravljalo javno podjetje Voka Snaga, nič več Komunala Kranj.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Letošnje poletje je za naravo in živali zelo neprijazno. Visoke temperature in pomanjkanje vode močno vplivajo na življenjske razmere, tako domačih kot divjih živali, zato je pomembno, da pomislimo tudi nanje. Kdo bi bil najbolj primeren sogovornik na to temo kot naša letošnja prejemnica plakete Jakoba Aljaža, Mojca Furlan, s katero smo se odpravili do […]