Nov upravljalec vodovodov

3 januarja, 20221min35

Z novim letom se obetajo tri velike spremembe. S prvim januarjem začne delovati skupna občinska uprava medobčinskega inšpektorata in redarstva štrih občin. Naši občini pripada en inšpektor in en redar in pol. Polovico si ga delimo s Škofjo Loko, kjer je tudi sedež enote. Namesto Zavoda Komet oskrba bo pomoč družini na domu, predvsem gre za pomoč starejšim, po 1. januarju opravljal Javni zavod Sotočje. Obeta se večja odzivnost. O obeh spremebah smo že podrobneje poročali v prejšnjih dveh informativnih oddajah. Danes pa več še o tretji spremembi – s sedmimi javnimi vodovodnimi omrežji v naši občini po novem letu upravlja Javno podjetje Voka Snaga in ne več Komunala Kranj.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Na zadnji decembrski seji občinskega sveta so svetniki med drugim potrdili tudi osnutek Odloka o organiziranju in izvajanju javne gasilske službe, ki jo na področju naše občine opravlja šest prostovoljnih gasilskih društev povezanih v Gasilsko zvezo Medvode. Ker je zakonska obveznost občine, da organizira javno gasilsko službo, je njena dolžnost namreč tudi, da sprejme krovni pravni temelj za njeno organiziranje, izvajanje, financiranje in nadzorovanje. Na […]