Nagrade študentom

10 januarja, 20221min26

V lanskem letu so občinski svetniki sprejeli tri odločitve, ki so začele veljati s prvim januarjem. S 1. janurajem je storitev pomoč družini na domu začel izvajati javni zavod Sotočje Medvode namesto privatnega zavoda Komet oskrba, s sedmimi javnimi vodovodnimi sistemi je začelo upravljati javno podjetje Voka Snaga namesto javnega podjetja Komunala Kranj in z delom je začel medobčinski inšpektorat in redarstvo. Na decembrski seji pa so občinski svetniki dali prvo zeleno luč za nekatere nove spremembe v letošnjem letu. Tri vsebinske spremembe se obetajo pred dvema letoma sprejetemu pravilniku o dodeljevanju nagrad študentom v naši občini.

Torej napotek vsem pridnim študentom, ne spreminjajte stalnega bivališča, če ga imate v naši občini, vsaj dokler ne prejmete nagrade, ki vam pripada.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Na zadnji decembrski seji občinskega sveta so svetniki med drugim potrdili tudi osnutek Odloka o organiziranju in izvajanju javne gasilske službe, ki jo na področju naše občine opravlja šest prostovoljnih gasilskih društev povezanih v Gasilsko zvezo Medvode. Ker je zakonska obveznost občine, da organizira javno gasilsko službo, je njena dolžnost namreč tudi, da sprejme krovni pravni temelj za njeno organiziranje, izvajanje, financiranje in nadzorovanje. Na […]