Razlastitve za gradnje

7 februarja, 20225min131

Po veljavni zakonodaji pa tudi v občinskem statutu je določeno, da občina med drugim opravlja naloge na področju posegov v prostor, gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, pločnike, parkirišča in tako kot se je to zgodilo tudi na decembrski seji sveta ugotavlja javno korist v primerih, ko zakonodaja omogoča razlastitev. Torej, ko so se vse predhodne možnosti za dogovor in sporazum z lastniki zemljišč izjalovile, poseg pa je potreben – v konkretnih primerih – predvsem za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

Spomnimo, prvič v zgodovini novodobne Občine Medvode so občinski svetniki podobne sklepe o ugotovitvi javnega dobra za začetek postopka razlastitve sprejeli konec leta 2016. Podobno je šlo za tri primere, ko so vsa predhodna pogovarjanja in dogovarjanja naletela na gluha ušesa lastnikov zemljišč, ki jih je občina potrebovala za realizacijo dveh večjih projektov, prav tako za zagotavljanje varnosti v cestnem prometu.

Le v prvem primeru pa je dejansko prišlo do postopka razlastitve, v ostalih primerih pa do dogovora. V teh dneh se odpira še eno gradbišče v projektu Čisto zate, v Zg. Pirničah, čeprav smo poročali, da je gradnja že zaključena. Zaradi nesoglasja enega od solastnikov privatne ceste je bila namreč prvotno načrtovana gradnja odpovedana, zdaj pa se bo, po prejemu služnosti, vendarle lahko izvedla. In še ena vesela novica iz tega konca. V ponedeljek sta občina Medvode in PGD Zg. Pirniče podpisala pogodbo z izvajalcem za izgradnjo novega gasilskega doma. Med petimi ponudniki je bilo na razpisu najcenejše podjetje VG5 – vrednost milijon in 120 tisoč eur. Pričetek del naj bi se pričel v roku meseca dni, končano pa naj bi bilo v roku enega leta od uvedbe v delo. Več o tem pa takoj, ko bodo zakopali prvo lopato – torej še ta mesec.

Poglejmo še na dve gradbišči. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo z izgradnjo krožišča namesto dosedanjega križišča pri Osnovni šoli Smlednik poskrbela za večjo varnost na državni cesti Medvode – Vodice. Na tem odseku trenutno ni prehodov za pešce, avtobusno postajališče je označeno na vozišču, zaradi ravne ceste pa vozniki pogosto ne upoštevajo omejitve hitrosti. V preteklih letih je tako na tem odseku že prišlo do več prometnih nesreč z udeležbo otrok in mladih.Z rekonstrukcijo križišča bo izvajalec podjetje Mapri pro asfalti zgradil novo krožišče, s katerim bo zagotovljena ustrezna prometna varnost, preglednost in zaznavnost križišča. Ob krožišču bo izvajalec na novo zgradil pločnik in kolesarsko stezo. Na vseh štirih krakih bodo urejeni prehodi za pešce in kolesarje. Zgrajenili bodo tudi dve novi avtobusni postajališči izven vozišča in ustrezno podaljšali pločnik do novih postajališč. Postavljena bo tudi ustrezna razsvetjava in urejeno odvodnjavanja. V času gradnje bo vzpostavljena polovična zapora državne ceste, dela pa naj bi bila zaključene spomladi. Vrednost pogodbenih del znaša 624 tisoč evrov, od tega je delež Občine Medvode dobrih 98. tisoč evrov, ostalo, torej dobrega pol milijona pa bo financirala Direkcija RS za infrastrukturo. Po izgradnji krožišča bo sledila rekonstrukcija ceste proti Dragočajni, kasneje pa še rekonstrukcija ceste proti Smledniku.

Občina Medvode je januarja začela tudi z gradnjo komunalne infrastrukture do lokacije bodočega zbirnega centra na Jepci, na območju nekdanje gramoznice. Zgrajeno bo novo vodovodno in kanalizacijsko omrežje v dolžini približno 300 metrov do Žej. Gradnja poteka ob državni cesti Medvode – Kranj, komunalni vodi pa bodo cesto prečkali z izvedenim podbojem. Dela izvaja podjetje Komunalne gradnje. Vrednost vseh del znaša dobrih 141 tisoč evrov, izgradnjo kanalizacije pa investira podjetje VOKA Snaga. Dela bodo izvedena predvidoma do konca zime.

Glede na to, da dela potekajo izven cestišča, promet ne bo oviran, kljub vsemu pa voznike prosijo za previdnost in upoštevanje cestno prometnih pravil. In kdaj je načrtovana izgradnja Zbirnega centra za nenevarne odpadke na Jepci, ki bo nadomestil začasnega v središču mesta? Predvidoma se gradnja začenja še letos.

 


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Tedenska informativna oddaja TV Medvode, 23.6.2022: Za konec šole – uradno odprtje prizidka Hura – počitnice so tu Medvoška delegacija v Crestu Poudarki s seje občinskega sveta Gasilci praznujejo visoke jubileje Skrbno ravnajmo s pitno vodooskrbe Pestro dogajanje v medvoški knjižnici Na občinskem strelskem tekmovanju