Subvencioniranje MKČN

10 maja, 20222min75

Že deseto leto zapored je do konca novembra odprt razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, seveda na območju, kjer ni predvidena gradnja javnega kanalizacijskega omrežja. Po pravilniku gre za nepovratna sredstva v višini 50 odstotkov nakupne vrednosti ustrezne čistilne naprave, oziroma za subvencijo v višini do 1.500 evrov. Žal doslej ni bilo podeljenih prav veliko subvencij, v povprečju štiri letno, čeprav je vlog več. Običajno so vloge zavrnjene zato, ker se stanovanjski objekt nahaja na območju, kjer je po obstoječih državnih ali občinskih predpisih načrtovana izgradnja javne kanalizacije.

Določena pojasnila tako o malih komunalnih čistilnih napravah kot tudi o vodooskrbi, trenutno je najbolj pereča v dveh javnih sistemih, v Studenčicah in na Topolu, smo dobili tudi na zadnji seji občinskega sveta ob obravnavi zaključnega računa proračuna za lansko leto. Njegova glavna značilnost je predvsem ta, da je za dobre 4 milijone nižji od predvidenega – predvsem zato, ker sta bili dve investiciji – izgradnja kanalizacije v projektu Čisto zate in izgradnja ceste in kolesarske poti Medvode – Vikrče, v celoti tako prihodkovno kot odhodkovno preneseni v letošnje leto. Več o tej temi pa prihodnjič.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

V Pirničah so se v soboto zbrali gasilci pripravniki in pa članice iz različnih prostovoljnih gasilskih društev, ki so na ta dan opravile zanimivo gasilsko izobraževanje. Temeljilo je predvsem na praktičnem prikazu vsakdanjih nepričakovanih nesreč, ki se lahko zgodijo v domačem gospodinjstvu. Veste kaj storiti, če se vname kuhinjski plin?