Pod okriljem Vodovoda Polhograjski dolomiti

17 maja, 20222min168

Pred tednom dni smo objavili pojasnila o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, po novo, tudi za Žlebe. Določena pojasnila tako o tej temi, kot tudi o vodooskrbi, trenutno je najbolj pereča v dveh javnih sistemih, v Studenčicah in na Topolu, pa smo dobili tudi na zadnji seji občinskega sveta ob obravnavi zaključnega računa proračuna za lansko leto. Zaključni račun z pojasnili je sicer dober pokazatelj dogajanja v občini – predvsem na investicijah. Pa tudi pokazatelj zakaj do realizacije nekaterih postavk ni prišlo, Prvenstveno so v lanskem letu pod okriljem postavke Vodovodi Pohograjski dolomiti nameravali reševati problematiko vodooskrbe na Topolu, ki se je kot pereča izkazala tudi v letošnjem sušnem sušcu, torej marcu, saj dve površinski zajetji ne zadoščata več potrebam po pitni vodi, predvsem ob koncih tedna. Ali drugače, ni tako velik problem, če za vodo v sistemu poskrbijo gasilci, ki jo dovažajo s cisternami. Slednje velja letos žal tudi za Studenčice, vodovodni sistem se sicer napaja iz vrtine nad vasjo – Novi upravljalec Voka Snaga je sicer upal, da bo problem z večjim deževjem izvenel, vendar ni. Po dvanajstih letih se torej vodooskrbo tega dela naše občine načrtuje z vodo iz vrtine pri Knausovi smreki, ki je že zdavnaj ni več, smreke namreč. Spomnimo, tudi prejšnja občinska oblast je imela take namene, potem pa jih je spremenila, češ da vrtina, zaradi peskanja, ni dobra, in da bodo vse načrte preusmerili v novo vrtino v Studenčicah, takrat še privatno vrtino Pavla Lampiča, ki je zatrjeval, da ima ta kvalitetne vode dovolj, ne le za Studenčice. Očitno je šlo za zmoto.

 


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Tedenska informativna oddaja TV Medvode, 23.6.2022: Za konec šole – uradno odprtje prizidka Hura – počitnice so tu Medvoška delegacija v Crestu Poudarki s seje občinskega sveta Gasilci praznujejo visoke jubileje Skrbno ravnajmo s pitno vodooskrbe Pestro dogajanje v medvoški knjižnici Na občinskem strelskem tekmovanju