23. seja Občinskega sveta

29 maja, 20221min56

23. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MEDVODE – 12. 5. 2022

DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Predlog zapisnika 22. seje občinskega sveta
3. Poročilo o realizaciji sklepov 22. seje občinskega sveta
4. Predlog Sklepa o seznanitvi z mnenjem Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v zvezi z imenovanjem ravnatelja:
a) Osnovne šole Jela Janežiča
b) Vrtca Medvode
c) Glasbene šole Franca Šturma
5. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni dom Medvode
6. Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Medvode za leto 2022
7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Tedenska informativna oddaja TV Medvode, 23.6.2022: Za konec šole – uradno odprtje prizidka Hura – počitnice so tu Medvoška delegacija v Crestu Poudarki s seje občinskega sveta Gasilci praznujejo visoke jubileje Skrbno ravnajmo s pitno vodooskrbe Pestro dogajanje v medvoški knjižnici Na občinskem strelskem tekmovanju