24. seja občinskega sveta Občine Medvode

24 junija, 20221min42

24. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE MEDVODE
Seja je potekala dne 22.06.2022 ob 16.30
DNEVNI RED:

  1. Potrditev dnevnega reda
  2. Predlog zapisnika 23. seje občinskega sveta
  3. Poročilo o realizaciji sklepov 23. seje občinskega sveta
  4. Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Vzgojno izobraževalnega zavoda Frana Milčinskega Smlednik
  5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 15/1 Žlebe
  6. Osnutek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Medvode – skrajšani postopek
  7. Osnutek Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Medvode
  8. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Medvode v obdobju junij 2021 – april 2022 in Letni program dela Nadzornega odbora Občine Medvode za leto 2022
  9. Mnenje lokalne skupnosti glede preoblikovanja pošte 1216 Smlednik
  10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Tedenska informativna oddaja TV Medvode, 23.6.2022: Za konec šole – uradno odprtje prizidka Hura – počitnice so tu Medvoška delegacija v Crestu Poudarki s seje občinskega sveta Gasilci praznujejo visoke jubileje Skrbno ravnajmo s pitno vodooskrbe Pestro dogajanje v medvoški knjižnici Na občinskem strelskem tekmovanju