Nadzidava OŠ Jela Janežiča

2 avgusta, 20225min40

Občina Medvode je podpisala  pogodbo z izbranim ponudnikom gradbenih del, Tipo investicijske gradnje iz Ljubljane, za rekonstrukcijo in nadzidavo Osnovne šole s prilagojenim programom (OŠPP) Jela Janežiča v Škofji Loki. Vrednost gradbene pogodbe znaša 2.308.562 evrov z DDV, gradbena dela pa se bodo začela v prihodnjem tednu in bodo potekala približno leto dni, tako da se bo septembra 2023 pouk začel že v razširjeni in popolnoma prenovljeni šoli.

Ustanoviteljice osnovne šole – občine Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Medvode, Železniki in Žiri smo bile uspešne na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na katerem smo za projekt pridobile 765.305,42 evrov nepovratnih sredstev. Preostala sredstva bodo zagotovile občine ustanoviteljice v okviru lastnih proračunov, pri čemer bo Občina Medvode prispevala slabih 300.000 evrov.

OŠPP Jela Janežiča obiskujejo predvsem učenke in učenci iz občin ustanoviteljic, vanjo pa je vključenih še nekaj otrok iz občine Vodice in mestne občine Kranj. Šola se je zaradi povečanega vpisa že nekaj let soočala s prostorsko stisko, med drugim ima trenutno svoje prostore na štirih različnih lokacijah.

Gradbena dela se bodo začela v začetku avgusta in bodo potekala približno leto dni, tako da se bo septembra 2023 pouk začel že v razširjeni in popolnoma prenovljeni šoli, ki bo učenkam in učencem ter strokovnim delavcem in delavkam omogočila izvajanje pouka po najbolj sodobnih standardih.

Osnovni namen investicije je, da želijo na enotni, centralni lokaciji zagotoviti zadostne in sodobne prostorske kapacitete in kar najbolj ustrezne pogoje za izvajanje šolske in terapevtskih dejavnosti, saj zdaj le-te potekajo še na treh drugih lokacijah. Umestitev celotne dejavnosti zavoda na enotni lokaciji bo posledično pomenilo lažjo organizacijo dela in učinkovitejše ter učencem prijaznejše izvajanje programa, po tudi racionalizacijo stroškov poslovanja.

Z nadzidkom in rekonstrukcijo bo rešen primanjkljaj matičnih in predmetnih učilnic: pridobili bodo tudi učilnico za tehniko in tehnologijo ter glasbeno učilnico, urejena bo sodobna šolska knjižnica ter nova računalniška učilnica. Nove učilnice za posebni program bodo opremljene z ustrezno opremo za prilagojeni pouk in praktično delo, spodnje matične in predmetne učilnice pa bodo dobile neposredni dostop v atrij. Nadzidek prinaša tudi potrebno povečanje garderob za učenke in učence ter povečanje kapacitet sanitarij. Hkrati bodo urejeni prepotrebni sodobni prostori za individualno delo ter soba za razgovore s starši. Velika pridobitev objekta pa bo dvigalo v drugo nadstropje, kjer se bodo nahajali tudi novi prostori knjižnice. Prostorsko stisko zdaj močno občutijo tudi zaposleni, ki bodo z novimi funkcionalnimi prostori pridobili konferenčni prostor ter potrebne kabinete.

Oba gradbena posega – rekonstrukcija in izgradnja nadzidka šole – bosta omogočila delovanje šole na enem mestu ter zagotovila ustrezno velike in sodobno opremljene učilnice, kar bo prispevalo k dobremu počutju učenk, učencev, učiteljic in učiteljev ter možnost kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela tudi v prihodnosti. Omogočena bo večja fleksibilnost dela, ki posledično zagotavlja celostni pristop k učenju.

Cilji investicije so:

  • z nadzidkom obstoječega objekta za eno etažo povečati in pridobiti dodatnih 770 m2 novih neto tlorisnih površin;
  • za namene izvajanja šolskih dejavnosti rekonstruirati dodatnih 322 m2 prostorov;
  • urediti ustrezen dostop za funkcionalno ovirane osebe (dvigalo) in
  • organizirati delo zavoda na eni lokaciji.

O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Letošnje poletje je za naravo in živali zelo neprijazno. Visoke temperature in pomanjkanje vode močno vplivajo na življenjske razmere, tako domačih kot divjih živali, zato je pomembno, da pomislimo tudi nanje. Kdo bi bil najbolj primeren sogovornik na to temo kot naša letošnja prejemnica plakete Jakoba Aljaža, Mojca Furlan, s katero smo se odpravili do […]