Žabice zamaknile ureditev magistralke

3 avgusta, 20222min50

Prepotrebna obnova magistralne ceste Medvode – Kranj se je ponovno zamaknila, četudi bi Gorenjska gradbena družba morala celovito obnoviti regionalno cesto do konca januarja 2022. S pogodbo so opredelili obnovo v dolžini 4,4 kilometra in v vrednosti 2,91 milijona evrov, z pa deli so pričeli septembra 2021. Razlog za zamik obnove so tokrat žabice. Pa ne tiste iz Hraš, kjer nam je ta problematika znana in  poznana, ampak gre za letos opažen prehod žabic najbrž proti reteški gramoznici.

Direkcija za infrastrukturo je podala naslednje pojasnilo:  “Obnova vozišča ceste R1-211 na odseku 0211 Kranj (Labore)–Jeprca od km 3,680 do km 8,080 in na odseku 0212 Jeprca–Lj. (Šentvid) od km 0,000 do 0,123 je v zaključni fazi. Od km 6,120 do km 7,920 so na osnovi spomladanskega monitoringa ugotovili večje število prehodov dvoživk, zato je potrebno pred samim zaključkom obnove (zaključno-obrabni sloj asfalta) izvesti 10 podhodov za dvoživke z betonskimi cevmi z izvedbo vhodno–izhodnih portalov na obeh straneh nasipne brežine. Za izvedbo podhodov za dvoživke na cesti R1-211, odsek 211 Kranj (Labore)–Jeprca od km 6,120 do km 7,920 je v podpisu pogodba z izvajalcem INKAING d.o.o. V sklopu gradbenih del so načrtovani izkopi ustrezne širine in globine za posamezne podhode, vključno z odstranitvijo starega betonskega dela vozišča, polaganje in obdelava notranjosti cevnih podhodov ter ponovno vgradnjo izkopanih slojev vozišča. V skladu s pogodbo, ki je v podpisovanju, je rok za izvedbo 60 dni po podpisu pogodbe. Glede na zgoraj navedeno bo izvajalec, Gorenjska gradbena družba, d. d., z vsemi deli lahko zaključil (izvedba zaključno-obrabnega sloja asfalta) po izvedbi podhodov za dvoživke, predvidoma v jesenskem času,” so pojasnili z direkcije.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Letošnje poletje je za naravo in živali zelo neprijazno. Visoke temperature in pomanjkanje vode močno vplivajo na življenjske razmere, tako domačih kot divjih živali, zato je pomembno, da pomislimo tudi nanje. Kdo bi bil najbolj primeren sogovornik na to temo kot naša letošnja prejemnica plakete Jakoba Aljaža, Mojca Furlan, s katero smo se odpravili do […]