Prostori spomina

11 novembra, 20223min60

Občinski svet je pred dvanajstimi leti sprejel Pravilnik o protokolarnih obveznostih Občine Medvode, ki pravi, da delegacije v spomin na mrtve polagajo vence na treh mestih – ob spomeniku talcev v Gramozni jami, ob rojstni hiši komandanta Staneta v Spodnjih Pirničah in na grobu Jakoba Aljaža na Dovjem. Tokrat smo se pri polaganju venca s kamero pridružili prvi delegaciji pod vodstvom župana Nejca Smoleta, saj so ob tej priložnosti, skupaj z zvezo borcev za vrednote NOB Medvode slavnostno odprli tudi prenovljen prostor Gramozne jame.

Projekt Manj svečk za manj grobov, ki so ga mladi zasnovali leta 2009, se je do letošnjega leta razširil že v 25 slovenskih občin in tako postal vseslovenski. Je ekološko-humanitarne narave. Po eni strani želi zmanjšati pretirano okraševanje grobov ob 1. novembru, na drugi pa zbirati sredstva za nakup opreme, ki rešuje življenja. Akcijo je letos podprla tudi Občina Medvode, saj bodo zbrana sredstva na škofjeloškem območju letos namenjena OŠ Jela Janežiča, katere ustanoviteljica je tudi naša občina. Sredstva bodo namenjena za razvoj Montessori programa, da bodo tudi otroci s posebnimi potrebami lahko razvijali notranje potenciale v okolju, ki jim bo to omogočalo, in z ustreznimi materiali, ki bodo spodbujali njihovo celostno rast. Na pokopališču v Preski ste lahko kupili v ta namen zastavico zvestobe in jo pustili na grobu namesto svečke. Tudi v naslednjem prispevku ostajamo na pokopališču, in sicer v Pirničah, kjer so na pokopališču uredili prostor za raztros pepela pokojnih.

Do leta 2017 je bilo upravljanje s pokopališči, tam kjer so jih imeli, ena od pristojnosti krajevnih skupnosti, tako kot tudi urejanje krajevnih cest, zimske služba in še marsičesa. Seznam pristojnosti in dolžnosti svetov krajevnih skupnosti, predvsem predsednika oziroma predsednice, je sicer ostal obširen, običajno pa le na ravni podajanja pobud, predlogov in zahtev ter zbiranja soglasij – volje krajanov za samoupravo pa je bistveno manj kot nekoč, v nekaterih skupnostih – kot je na primer KS Seničica – Golo Brdo celo nič, saj prav nihče očitno ne želi kandidirati v svet krajevne skupnosti.


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Tedenska informativna oddaja TV Medvode, 01.12.2022 Participativni proračun tik pred vašim izborom Demenci prijazna točka Dan za spremembe v Pirničah Skupaj delajmo dobro Oratorijski dan v Smledniku Komu je bil napoti Ivan Kramberger O Dvorcu Goričane Tradicija Miklavževanja v Goričanah Čiščenje hraškega bajerja Preventivni dan v OŠ Preska Popotovanje po Gruziji