2021 pod lupo nadzornikov

29 novembra, 20221min79

Nadzorni odbor Občine Medvode, ki je svoj mandat začel marca leta 2019 je doslej objavil sedem končnih poročil o opravljenem nadzoru, prvega, ta je dvignil še največ prahu, je objavil maja leta 2020, ko je opravil nadzor nad poslovanjem javnega zavoda Sotočje v letu 2017 in 2018 in v njem opozarjal na kar nekaj nepravilnosti, večina njih že tekom nadzora odpravljenih. Zadnje zaključno poročilo, torej sedmega in hkrati tudi zadnjega v tem mandatu, pa je objavil pred mesecem dni, konec oktobra. Pod drobnogled so nadzorniki vzeli zaključni račun Občine Medvode za leto 2021. Nadzor je potekal od maja do julija letos, nadzorniki pa so, glede na izbrana področja poslovanja občine v lanskem letu podali 16 ugotovitev.