Prostofer-dobro-vozi.mp4_snapshot_02.21.810.jpg
18 februarja, 2021
Projekt Las zapeljemo vas, ki je sicer podoben vseslovenskemu projektu Prostofer, je eden od 13 projektov izbranih za sofinanciranje na 3. javnem pozivu Lokalne akcijske skupine za mesto in vas, ki deluje na področju šestih občin in je tudi eden od treh projektov, v katerem je javni zavod Sotočje Medvode partner. V tem konkretnem projektu […]

IMG_20200528_114544-1280x720.jpg
23 januarja, 2021
Občinska uprava se je za letošnje leto lotila vpeljave participativnega proračuna. To pomeni, da bomo o delu porabe proračunskih sredstev imeli neposredno besedo tudi občani. Predlog so v torek preko spletnega sestanka predstavili predstavnikom krajevnih skupnosti, saj predlagatelji v participativnem proračunu vidijo predvsem priložnost za povečevanje vloge krajevnih in vaških skupnosti, povezovanje krajanov, gradnjo lokalne […]

IMG_20210113_133414-1280x853.jpg
19 januarja, 2021
V prejšnji informativni oddaji smo poročali o tem, da so se nekateri odbori odločili, da vaške vodovodne sisteme predajo v upravljanje občini, v javnost pa je bila posredovana tudi informacija, da naj bi občina Medvode resno razmišljala tudi o zamenjavi dosedanjega upravljalca javnih vodovodnih sistemov, torej kranjske komunale, ki že več kot petdeset let upravlja […]

13-seja-OS-16dec2020.mp4_snapshot_03.53.00.178.jpg
21 decembra, 2020
Tako kot novembrska je tudi decembrska seja občinskega sveta, trinajsta v tem mandatu, potekala preko videokonference. V tokratni oddaji na kratko o tem, katere odločitve so sprejeli občinski svetniki, podrobneje pa o vsaki izmed pomembnejših tem v prihodnjih oddajah. Najmanj enotnosti je bilo tokrat ob obravnavi podeljevanja koncesije za lekarniško dejavnost. Tokratna seja je tako […]


O nas

Zavod Kabelska Televizija Medvode


info@tv-m.si

(01) 361 95 80Zadnja novica

Zaradi veljavnih ukrepov ob letošnjem svetovnem dnevu Civilne zaščite, 1. marca, regijske slovesnosti niso bile organizirane, bile pa podeljene nagrade in zahvale. Na redni seji štaba Civilne zaščite Občine Medvode, 24. marca, je poveljnik Franc Jarc predal 4 znake civilne zaščite za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči […]